Opšti dokumenti

2024. godina

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (decembar 2023.)

Saglasnost Pokrajinske vlade

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Mape poslovnih procesa – verzija 3 internih procedura u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2024. godinu

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu – oblasti obuke za 2024. godinu

 

2023. godina

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica (01.09.2023.)

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (01.01.2023.)

Obrazac kompetencija

Obrasci kompenetcija po Izmeni Pravilnika

Saglasnost Pokrajinske vlade

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica (10.01.2023.)

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2023. godinu

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Starije

Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (30.12.2022.)

Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (24.02.2022.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (jun 2022.)

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica (15.03.2022.)

Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2022. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (januar 2022.)

Saglasnost Pokrajinske vlade

Podaci o broju zaposlenih (16.11.2021.)

Podaci o broju zaposlenih (10.01.2022.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (septembar 2021.)

Saglasnost Pokrajinske vlade na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (septembar 2021.)

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Spisak službenika ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima

Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. g.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (decembar 2020.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (prečišćen tekst 2020.)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (novembar 2020.)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (maj 2020.)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (februar 2020.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (decembar 2018.)

Кodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2020. godinu

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2019. godinu

Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Pravilnik o postupanju po prijavama i pritužbama na rad zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Mape poslovnih procesa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Strategija uvođenja, primene i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Strategija upravljanja rizicima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Saglasnost Pokrajinske vlade na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Кodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza

Program za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi