Odluke 2014-2016

 

2016.godina

27.decembar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU
19. decembar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA MANIFESTACIJE OD MEĐUNARODNOG I IZUZETNOG ZNAČAJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI I POMOĆ MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA
12. decembar 2016. – ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU SEPTEMBAR – DECEMBAR 2016. GODINE
12. decembar 2016. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE DELA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U 2016. GODINI
12. decembar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI
7. decembar 2016. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI
2. decembar 2016. – ODUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI
2. decembar 2016. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – SUBVENCIJA
2. decembar 2016. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – REFUNDACIJA
18. novembar 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
18. novembar 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
10. novembar 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
10. novembar 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
9. novembar 2016. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE DELA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OSTALIM NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA
12. oktobar 2016. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE DELA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA, ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME
2. jun 2016. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
1. jun 2016. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
26. maj 2016. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
26. maj 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA ORGANIZACIJU MEĐUNARODNE TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG ZNAČAJA IZ OBLASTI KULTURNOG TURIZMA
24. maj 2016. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
20. maj 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U 2016. GODINI – TREĆI DEO
20. maj 2016. – OBAVEŠTENjE uz Odluku
20. maj 2016. – SAGLASNOST na odobrena sredstva namenjena neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini
20. maj 2016. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
19. maj 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
19. maj 2016. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
16. maj 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
21. april 2016. – ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU JANUAR – JUN 2016. GODINE
21. april 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA I IZLOŽBI U AP VOJVODINI
20. april 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA ORGANIZACIJU MEĐUNARODNE TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG ZNAČAJA
19. april 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
18. april 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – 6. ODLUKA
18. april 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
14. april 2016. – ODLUKA O DODLEI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJAMA – 2. DEO
8. april 2016. – ODLUKA ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME – 2. DEO
8. april 2016. – IZJAVA o saglasnosti sa odobrenim iznosom

7.april 2016. – ODLUKA ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME – 1. DEO
7. april 2016. – IZJAVA o saglasnosti sa odobrenim iznosom

7.april 2016. – ISPRAVKA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZETNICIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
7. april 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI – 2. DEO
5. april 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI – 1. DEO
5. april 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U 2016. GODINI – DRUGI DEO
5. april 2016. – OBAVEŠTENjE uz Odluku
5. april 2016. – SAGLASNOST na odobrena sredstva namenjena neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini
4. april 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI ZA SUFINANSIRANjE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE
31. mart 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U 2016. GODINI – PRVI DEO
31. mart 2016. – OBAVEŠTENjE uz Odluku
31. mart 2016. – SAGLASNOST na odobrena sredstva namenjena neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini

31. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE – DRUGI DEO
31. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA
31. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZETNICIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
30. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE ROMSKIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENjA POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA
29. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OSTALIM NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
28. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
28. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
23. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – 5. ODLUKA
21. mart 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA/UDRUŽENjIMA ŽENA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA U AP VOJVODINI
17. mart 2016. – IZMENA 1. DELA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE
12. april 2016. – IZMENA ODLUKE od 16. marta 2016. o dodeli sredstava za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini
16. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
16. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE
15. mart 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PLANSKOG UREĐENjA TURISTIČKIH TEMATSKIH CELINA
10. mart 2016. – ODLUKA O PONIŠTENjU JAVNOG KONNKURSA ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME
7. mart 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – 4. ODLUKA
25. februar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJAMA
25. februar 2016. – KLASTERI: OBRAZAC SAGLASNOSTI NA IZNOS
25. februar 2016. – KLASTERI: OBRAZAC BUDžETA
25. februar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – 3. ODLUKA
22. februar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – 2. ODLUKA
18. februar 2016. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
22. januar 2016. godine – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA U APV ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI INFORMACIONOG DRUŠTVA
20. januar 2016. godine – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI-kapitalne subvencije
15. januar 2016. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UČESNICIMA KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

2015.godina

16.decembar 2015. – ODLUKA O IZEMNI ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA OD 30.11.2015. GODINE
30. novembar 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
3. novembar 2015. – ODLUKA O PONIŠTENjU KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE IZRADE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA
6. oktobar 2015. – ODLUKA O ODBACIVANjU POJEDINIH PRIJAVA PRISTIGLIH PO JAVNOM KONKURSU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ULAGANjA U MATERIJALNU IMOVINU U 2015.
6. oktobar 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
6. oktobar 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
1. oktobar 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
9. septembar 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI
9. septembar 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA U 2015. GODINI – TREĆI DEO
8. septembar 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM UDRUŽENjIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI – TREĆI DEO
8. septembar 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA U OBLASTI STANOVANjA
20. avgust 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OBRAZOVANjA ROMSKE DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA OD 5. DO 8. RAZREDA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE
11. avgust 2015. – IZMENA ODLUKE – DRUGI DEO – O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME
7. avgust 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME – DRUGI DEO
5. avgust 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
29. jul 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
21. jul 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
17. jul 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME – PRVI DEO
14. jul 2015. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI 1 – I
14. jul 2015. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI 2 – I
14. jul 2015. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI 3 – I
9. jul 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
3. jul 2015. – DRUGI DEO ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM UDRUŽENjIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
2. jul 2015. – DRUGI DEO ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U 2015. GODINI
23. jun 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PLANSKOG UREĐENjA TURISTIČKIH TEMATSKIH CELINA
23. jun 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA / UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U 2015. GODINI – PRVI DEO
22. jun 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANjE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE
19. jun 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM UDRUŽENjIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI – PRVI DEO ODLUKE
16. jun 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA REALIZOVANIH U SARADNjI SA INSTITUCIJAMA/ORGANIZACIJAMA JAVNOG SEKTORA
16. jun 2015. – ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA I IZLOŽBI U AP VOJVODINI
12. jun 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA RAZVOJNIM REGIONALNIM AGENCIJAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA JAČANjE KAPACITETA DESTINACIJSKOG UDRUŽIVANjA OPŠTINA U CILjU UNAPREĐENjA TURISTIČKE PONUDE U AP VOJVODINI
9. jun 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZETNICIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
4. jun 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA, MALIM I SREDNjIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

4.jun 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE
1. jun 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI
27. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
25. maj 2015. – OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI PRIJEMA ZAHTEVA PO PROGRAMIMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA
25. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
19. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
19. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI – ODLUKA DONETA 18. MAJA 2015.
18. maj 2015. – ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU JANUAR – JUN 2015. GODINE
12. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE ROMSKIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjEIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENjA POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA
7. maj 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA PODRŠKU PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA
7. maj 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA REALIZOVANIH U SARADNjI SA INSTITUCIJAMA/ORGANIZACIJAMA JAVNOG SEKTORA
6. maj 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM – PRVI DEO
6. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI – PREDUZETNICI
6. maj 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI – UDRUŽENjA
4. maj 2015. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVNjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
29. april 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
24. april 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA PODRŠKU PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA

17.april 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI

16.april 2015. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

16.april 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA /UDRUŽENjIMA ŽENA SA TERITORIJE AP VOJVODINE SA CILjEM PODIZANjA KAPACITETA ORGANIZACIJA I UNAPREĐENjA RADA

16.april 2015. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA REALIZOVANIH U SARADNjI SA INSTITUCIJAMA/ORGANIZACIJAMA JAVNOG SEKTORA

16.april 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE UDRUŽENjIMA GRAĐANA/UDRUŽENjA ŽENA U AP VOJVODINI SA CILjEM PROMOCIJE LOKALNIH MANIFESTACIJA KAO TURISTIČKE PONUDE U RURALNIM SREDINAMA

9.april 2015. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI

8.april 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI – DRUGI DEO

6.april 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI

3. april 2015. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2015. GODINI – PRVI DEO

2014.godina

26. decembar 2014. – O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I OPREME
24. decembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I OPREME
22. decembar 2014. – ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana u AP Vojvodini u 2014. godini za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva
22. decembar 2014. – ODLUKA o dodeli sredstava po osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine
18. decembar 2014. – ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2014. godini za sufinansiranje projekata iz oblasti elektornskih komikacija i informacionog društva
18. decembar 2014. – ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana u AP Vojvodini u 2014. godini za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva udruženjima građana
17. decembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA RAZVOJNIM REGIONALNIM AGENCIJAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA JAČANjE KAPACITETA DESTINACIJSKOG UDRUŽIVANjA OPŠTINA U CILjU UNAPREĐENjA TURISTIČKE PONUDE U AP VOJVODINI
16. decembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I OPREME
10. decembar 2014. – ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE o dodeli besovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme
4. decembar 2014. – ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana u AP Vojvodini u 2014. godini za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva
4. decembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I OPREME
4. decembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PLANSKOG UREĐENjA TURISTIČKIH TEMATSKIH CELINA
3. decembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2014. GODINI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA INFRASTRUKTURNOG OPREMANjA INDUSTRIJSKIH ZONA
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OSTALIM NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U APV
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjIMA ŽENA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA U AP VOJVODINI
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
27. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
25. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENjA POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA
20. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
18. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU ,,JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REAZILACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE“
18. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJAMA
18. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU SEPTEMBAR – DECEMBAR 2014. GODINE
18. novembar 2014. – IZMENA ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
14. novembar 2014. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
14. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
14. novembar 2014. – IZMENA ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
10. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
10. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
6. novembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
30. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI – 2
30. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
28. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA MALIM I SREDNjIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
28. oktobar 2014. – ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE
27. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
27. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
22. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ANGAŽOVANjA KOORDINATORA ZA ROMSKA PITANjA
22. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE IZRADE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA
14. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
14. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
3. oktobar 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
25. septembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
16. septembar 2014. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE
10. septembar 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
28. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
28. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
28. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
26. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA
12. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA U AP VOJVODINI – KAPITALNE SUBVENCIJE
12. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNjIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA
12. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PLANSKOG UREĐENjA TURISTIČKIH TEMATSKIH CELINA
11. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA OBRAZOVANjA ROMSKE DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA OD 5. DO 8. RAZREDA ŠKOLSKE 2014/15 GODINE
5. avgust 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ANGAŽOVANjA KOORDINATORA ZA ROMSKA PITANjA
30. jul 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
30. jul 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
24. jul 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI NA OSNOVU JAVNOG POZIVA OD 31. MARTA 2014. GODINE
24. jul 2014. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
24. jul 2014. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
21. jul 2014. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AP VOJVODINI ZA SUFINANSIRANjE UNAPREĐENjA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
15. jul 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA/ UDRUŽENjIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA SARADNjE CIVILNOG I JAVNOG SEKTORA
11. jul 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
3. jul 2014. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – U SKLOPU ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I OPREME
3. jul 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I OPREME
27. jun 2014. – ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU OD JANUARA DO JUNA 2014. GODINE
26. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZETNICIMA ZA PROJEKTE U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
20. jun 2014. – DRUGA ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
20. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
18. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
18. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
11. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI AFIRMACIJE SEOSKIH SREDINA KAO TURISTIČKOG POTENCIJALA – ,,SELO SA RAZGLEDNICE“
11. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANjA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA
9. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM UDRUŽENjIMA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U CILjU RAZVOJA I REVITALIZACIJE POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI
3. jun 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANjA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA
20. maj 2014. – ODLUKA O DODELI SUFINANSIRAJUĆIH SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA PROGRAME I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2014. GODINI
15. maj 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI AFIRMACIJE SEOSKIH SREDINA KAO TURISTIČKOG POTENCIJALA – ,,SELO SA RAZGLEDNICE“
12. maj 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U ROMSKOJ ZAJEDNICI
9. maj 2014. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI
9. maj 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA
23. april 2014. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DOTACIJE UDRUŽENjIMA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM PROMOCIJE LOKALNIH MANIFESTACIJA KAO TURISTIČKE PONUDE U RURALNIM SREDINAMA