Dokumenti / Obrasci

Dokumenti/оbrasci u 2023. godini:

SOCIJALNA EKONOMIJA – MODEL IZVEŠTAJA 2023.

STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE – MODEL IZVEŠTAJA – MAŠINE/OPREMA 2023.

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – MODEL IZVEŠTAJA – MAŠINE/OPREMA, RAČUNARSKA OPREMA, SOFTVER – žensko preduzetništvo 2023.

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – MODEL IZVEŠTAJA – USLUGE – žensko preduzetništvo 2023.

STARI I UMETNIČKI ZANATI – MODEL IZVEŠTAJA – stari i umetnički zanati 2023.

Dokumenti/оbrasci u 2022. godini:

МОDELI IZVEŠTAJA

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – MODEL IZVEŠTAJA elektronske komunikacije i informaciono društvo 2022.

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – MODEL IZVEŠTAJA udruženja građana za promovisanje ženskog preduzetništva 2022.

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO – MODEL IZVEŠTAJA za doprinos razvoju socijalne ekonomije 2022.

STARI ZANATI – MODEL IZVEŠTAJA o utrošku sredstava 2022.

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – MODEL IZVEŠTAJA za refundiranje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera koja je kupljena u periodu od 16.3.2020. – 23.3.2022.

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – MODEL IZVEŠTAJA za refundiranje troškova za nabavku usluge koja je kupljena u periodu od 16.3.2020. do 23.3.2022.

REPROMATERIJAL – MODEL IZVEŠTAJA o namenskom utrošku sredstava za celokupnu vrednost kupljenog REPROMATERIJALA za koji je odobrena subvencija u 2022. godini

Dokumenti/оbrasci u 2021. godini:

МОDELI IZVEŠTAJA

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – MAŠINE, OPREMA, SOFTVER

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – USLUGE

STARI ZANATI – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu

Dokumenti/оbrasci u 2020. godini:

МОDELI IZVEŠTAJA

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (KAPITALNE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera koji su kupljeni u periodu 13.11.2019. – 18.02.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (KAPITALNE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera koji će biti kupljeni do 27.06.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (TEKUĆE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja je kupljena u periodu 13.11.2019. – 18.02.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (TEKUĆE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena do 27.06.2020. godine

KREATIVNA EKONOMIJA – Мodel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge – koji su kupljeni, isporučeni i isplaćeni u celosti od 12.04.2019. до 18.02.2020. godine

KREATIVNA EKONOMIJA – Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku mašina, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge – će biti kupljen/a u roku od 30 dana od zaključenja ugovora

PREDUZETNIŠTVO-REPROMATERIJAL – Dostavljanje dokumentacije za refundiranje izdataka za nabavku repromaterijala

Dokumenti/obrasci u 2019. godini:

МODELI IZVEŠTAJA

ЕLEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Моdel izveštaja o namenskom utrošku sredstava po ugovoru o korišćenju bespovratnih sredstava

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera koja je kupljena u periodu 1.5.2019. – 26.10.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera koja će biti kupljena do 20.12.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena u periodu 1.5.2019. – 26.10.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena do 20.12.2019. godine

PREDUZETNIŠTVO-MAŠINE, OPREMA, SOFTVER, NEMATERIJALNA IMOVINA – Model izveštaja za refundiranje izdataka – kupljeno u periodu od 7. avgusta 2018. do 21. marta 2019. godine

PREDUZETNIŠTVO-MAŠINE, OPREMA, SOFTVER, NEMATERIJALNA IMOVINA – Model izveštaja za refundiranje izdataka – kupljeno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora

PREDUZETNIŠTVO-REPROMATERIJAL – Мodel izveštaja o namenskom utrošku sredstava

КREATIVNA EKONOMIJA-REPROMATERIJAL – Мodel izveštaja za refundaciju PRETHODNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-REPROMATERIJAL – Мodel izveštaja za refundaciju NAKNADNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-USLUGE – Мodel izveštaja za refundaciju PRETHODNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-USLUGE – Мodel izveštaja za refundaciju NAKNADNO učinjenih izdataka

SOCIJALNA EKONOMIJA – Мodel izveštaja za prethodne troškove

SOCIJALNA EKONOMIJA – Мodel izveštaja za naknadne troškove

 

Dokumenti/obrasci u 2018. godini:

MODELI IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA 2018 – KREATIVNA EKONOMIJA:

КREATIVNA EKONOMIJA (КАPITALNE SUBVENCIJE): Мodel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – refundacija – prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (КАPITALNE SUBVENCIJE): Мodel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – refundacija – naknadno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – repromaterijal – prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – repromaterijal – naknadno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – usluge – prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – usluge – naknadno učinjeni izdaci