Odluke 2021-

2024. godina

29. maj 2024. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI

16. maj 2024. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 91. MEĐUNARODNOM POLjOPRIVREDNOM SAJMU KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 18. DO 23. MAJA 2024. GODINE NA NOVOSADSKOM SAJMU

10. maj 2024. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI

8. mart 2024. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2024. GODINI

8. mart 2024. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS

8. mart 2024. – MODEL IZVEŠTAJA – MAŠINE I OPREMA

8. mart 2024. – MODEL IZVEŠTAJA – USLUGE

28. februar 2024. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI – PREČIŠĆEN TEKST

28. februar 2024. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI

28. februar 2024. – OBRAZAC IZVEŠTAJA – TURISTIČKA SUPRASTRUKTURA 2024.

28. februar 2024. – OBRAZAC IZVEŠTAJA – NABAVKA MAŠINA, OPREME, TEHNOLOŠKE INOVACIJE 2024.

21. februar 2024. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 45. MEĐUNARDONOM SAJMU TURIZMA KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 22. DO 25. FEBRUARA 2024. GODINE

9. februar 2024. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI

9. februar 2024. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – TURIZAM 2024.

6. februar 2024. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2024. GODINI

6. februar 2024. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – MAŠINE I OPREMA 2024.

6. februar 2024. – MODEL IZVEŠTAJA – MAŠINE I OPREMA 2024.

2023. godina

20. decembar 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI – MANIFESTACIJE

15. decembar 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – MANIFESTACIJE

14. decembar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – MANIFESTACIJE

14. decembar 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – MANIFESTACIJE 2023.

13. decembar 2023. -IZMENA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

6. decembar 2023. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE

28. novembar 2023. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 54. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 30.11. DO 02.12.2023. GODINE

22. novembar 2023. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE – MANIFESTACIJE

16. novembar 2023. – PREDLOG SAVETA ZA UTVRĐIVANjE USLOVA ZA KORIŠĆENjE ZNAKA „NAJBOLjE IZ VOJVODINE” ZA 2023. GODINU

10. novembar 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

9. novembar 2023. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA – PROGRAMA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI – MANIFESTACIJE

2. novembar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

2. novembar 2023. – IZJAVA OSAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – KUPLjENO

2. novembar 2023. – IZJAVA OSAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – BIĆE KUPLjENO

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – BIĆE KUPLjENO MAŠINE OPREMA

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – KUPLjENO MAŠINE OPREMA

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – ĆE BITI KUPLjENO USLUGE

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – KUPLjENO USLUGE

27. oktobar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

27. oktobar 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – TURIZAM 2023.

24. oktobar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2023. GODINI

24. oktobar 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS

24. oktobar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – SOCIJALNA EKONOMIJA 2023

14. septembar 2023. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – MANIFESTACIJE

14. septembar 2023. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS – MANIFESTACIJE 2023.

14. septembar 2023. – UPUTSTVO – MANIFESTACIJE 2023.

11. septembar 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2023. GODINI – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE

1. septembar 2023. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – MANIFESTACIJE

29. avgust 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

22. avgust 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2023. GODINI – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE

22. avgust 2023. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE 2023.

22. avgust 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE 2023.

21. avgust 2023. – IZMENA ODLUKE O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE 1

21. avgust 2023. – IZMENA ODLUKE O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE 2

16. avgust 2023. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

20. jul 2023. – ODLUKA O SPROVOĐENJU STRUČNE PRAKSE

14. jul 2023. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

14. jul 2023. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2023. GODINI

5. jul 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

4. jul 2023. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA

30. jun 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

19. maj 2023. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA NA 90. MEĐUNARODNOM POLjOPRIVREDNOM SAJMU KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 20. DO 26. MAJA 2023. GODINE

11. maj 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

11. maj 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – žensko preduzetništvo 2023.

11. maj 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – MAŠINE/OPREMA, RAČUNARSKA OPREMA, SOFTVER – žensko preduzetništvo 2023.

11. maj 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – USLUGE – žensko preduzetništvo 2023.

18. april 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

11. april 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI

11. april 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – OPREMA – stari i umetnički zanati 2023.

11. april 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REPROMATERIJAL – stari i umetnički zanati 2023.

11. april 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – stari i umetnički zanati 2023.

30. mart 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

30. mart 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS  – turizam 2023

2022. godina

16. decembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

16. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – elektronske komunikacije 2022.

16. decembar 2022. – MODEL IZVEŠTAJA elektronske komunikacije i informaciono društvo 2022.

16. decembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA JAČANjE KAPACITETA TURISTIČKIH ORGANIZACIJA U 2022. GODINI

16. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – turističke organizacije – stručna praksa 2022.

16. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – turističke organizacije – oprema 2022.

7. decembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUBVENCIONISANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE PROMOVIŠE ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2022. GODINI

7. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – udruženja žensko preduzetništvo 2022.

7. decembar 2022. – MODEL IZVEŠTAJA udruženja građana za promovisanje ženskog preduzetništva 2022.

30. novembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2022. GODINI

30. novembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – socijalna ekonomija 2022.

30. novembar 2022. – MODEL IZVEŠTAJA za doprinos razvoju socijalne ekonomije 2022.

28. novembar 2022. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUBVENCIONISANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE PROMOVIŠE ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2022. GODINI

15. novembar 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 53. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 17. DO 19. NOVEMBRA 2022. GODINE

09. novembar 2022. – REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KORIŠĆENjE ZNAKA ,,NAJBOLjE IZ VOJVODINE“

04. oktobar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTEREA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2022. GODINI

04. oktobar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – OPREMA 2022

04. oktobar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REPROMATERIJAL 2022

MODEL IZVEŠTAJA – STARI I UMETNIČKI ZANATI 2022

20. jul 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – druga izmena

20. jul 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – treća izmena

22. jun 2022. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

22. jun 2022. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

21. jun 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – druga izmena

20. jun 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – prva izmena

17. jun 2022. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

20. jun 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – prva izmena

7. jun 2022. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

19. maj 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 89. MEĐUNARODNOM POLjOPRIVREDNOM SAJMU KOJI ĆE BITI ODRŽAN NA NOVOSADSKOM SAJMU OD 21. DO 27. MAJA 2022. GODINE

12. maj 2022. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

5. maj 2022. – IZMENA ODLUKE O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

26. april 2022. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

18. april 2022. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA

30. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA ILI DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2022. GODINI

30. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS

30. mart 2022. – MODEL IZVEŠTAJA za refundiranje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera koja je kupljena u periodu od 16.3.2020. – 23.3.2022.

30. mart 2022. – MODEL IZVEŠTAJA za refundiranje troškova za nabavku usluge koja je kupljena u periodu od 16.3.2020. do 23.3.2022.

23. mart 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 12. MEĐUNARODNOM SAJMU VINA – BEOWINE 2022 KOJI ĆE SE ODRŽATI U PERIODU OD 25. DO 26. MARTA 2022. GODINE

18. mart 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA SAJMU PREDUZETNIŠTVA I STARIH ZANATA KOJI SE ODRŽAVA NA NOVOSADSKOM SAJMU 21. I 22. MARTA 2022. GODINE

4. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

4. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u turizmu 2022

3. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI

3. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – Repromaterijal 2022.

3. mart 2022. – DOPIS – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za celokupnu vrednost kupljenog repromaterijala za koji je odobrena subvencija

2. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

2. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture 2022

11. februar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2022. GODINI

11. februar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti u periodu od 16.3.2020. do 18.1.2022. godine

11. februar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – biće kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti do 12.4.2022. godine (60 dana od Odluke)

2021. godina

13. decembar 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI

7. decembar 2021. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE NAJBOLjIH DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE

6. decembar  2021. – DOPUNA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI

4. decembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – MANIFESTACIJE

3. decembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU
3. decembar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – TELEKOMUNIKACIJE 2021.
3. decembar 2021. – IZVEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA – TELEKOMUNIKACIJE 2021.

01. decembar 2021. – REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KORIŠĆENjE ZNAKA ,,NAJBOLjE IZ VOJVODINE“

24. novembar 2021. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI– MANIFESTACIJE

17. novembar 2021. – ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

2. novembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA

27. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI
27. oktobar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA TURISTIČKE ORGANIZACIJE LOKALNIH SAMOUPRAVA 2021

21. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA I USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2021. GODINI
21. oktobar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2021
ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – MAŠINE, OPREMA, SOFTVER
ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – USLUGE

20. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

19. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

13. septembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2021. GODINI
13. septembar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA STARE ZANATE – OPREMA 2021
13. septembar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA STARE ZANATE – REPROMATERIJAL 2021
STARI ZANATI – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu

27. jul 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

6. jul 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI

5. jul 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

1. jul 2021. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

1. jul 2021. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

30. jun 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

25. jun 2021. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA

17. jun 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI
17. jun 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REFUNDACIJA (KUPLjENO OD 16.03.2020. DO 01.03.2021. GODINE)
17. jun 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – AVANS PLUS REFUNDACIJA (60 DANA OD DONOŠENjA ODLUKE)

15. jun 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI
15. jun 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS
15. jun 2021. – IZVEŠTAJ O NAMENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

19. maj 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI

18. maj 2021. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

17. maj 2021. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

29. april 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

29. april 2021 . – IZJAVA O SAGLASNOSTI – PODIZANJE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE
29. april 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA
29. april 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA