Odluke 2017-2020

 

2020.godina

17.decembar 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU
17. decembar 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS
IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava

31.jul 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI
31. jul 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA NABAVKU MAŠINA I OPREME KOJI SU KUPLjENI
31. jul 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA NABAVKU MAŠINA I OPREME KOJI ĆE BITI KUPLjENI
31. jul 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA NABAVKU REPROMATERIJALA KOJI JE KUPLjEN
31. jul 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA NABAVKU REPROMATERIJALA KOJI ĆE BITI KUPLjEN

29.jul 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

12.jul 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI – VI

8.jul 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

8.jul 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ILI ZA NABAVKU USLUGE DIGITALIZACIJE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE U 2020. GODINI

3.jul 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI – V

02.jul 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI

23. jun 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

09.jun 2020. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE DELA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2020. GODINI

02.jun 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI
02. jun 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – MAŠINA I OPREMA KOJI ĆE BITI KUPLjENI
02. jun 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – MAŠINA I OPREMA KOJI SU KUPLjENI
02. jun 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REPROMATERIJAL KOJI ĆE BITI KUPLjENI
02. jun 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REPROMATERIJAL KOJI SU KUPLjENI

01.jun 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI – druga odluka

01.jun 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

01.jun 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI – II

29.maj 2020. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI – druga odluka po konkursu

29.maj 2020. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI

28.maj 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2020. GODINI

28.maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS
28. maj 2020. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2020. GODINI
28. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – KUPLjENO U PERIODU OD 12.04.2019. DO 18.02.2020. GODINE
28. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – BIĆE KUPLjENO U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAKLjUČENjA UGOVORA

27.maj 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI
27. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – KUPLjENO U PERIODU OD 12.04.2019. DO 18.02.2020. GODINE
27. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – BIĆE KUPLjENO U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAKLjUČENjA UGOVORA

27.maj 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME ILI ZA NABAVKU USLUGE DIGITALIZACIJE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE U 2020. GODINI
27. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – KUPLjENO U PERIODU OD 12.04.2019. DO 18.02.2020. GODINE
27. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – BIĆE KUPLjENO U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAKLjUČENjA UGOVORA

25.maj 2020. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI
25. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – NABAVKA OPREME
25. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – NABAVKA REPROMATERIJALA

22.maj 2020. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2020. GODINI
22. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS
22. maj 2020. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS (ZA KORISNIKE KOJIMA JE DODELjENA SUBVENCIJA OD MILION DINARA ILI VIŠE)

11.maj 2020. – OBAVEŠTENjE PODNOSIOCIMA PRIJAVA NA JAVNE KONKURSE SEKRETARIJATA U 2020. GODINI
11. maj 2020. – ODLUKA O OBUSTAVLjANjU POSTUPKA PRIJEMA ZAHTEVA/PRIJAVA I DONOŠENjA ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO KONKURSIMA IZ OBLASTI ZAPOŠLjAVANjA
11. maj 2020. – ODLUKA O OBUSTAVLjANjU POSTUPKA DONOŠENjA ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO KONKURSIMA IZ OBLASTI TURIZMA

2019.godina

25.decembar 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI

25.decembar 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI – MENjA SE IZNOS SREDSTAVA

23.decembar 2019. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AP VOJVODINI ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

23.decembar 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO – EKONOMSKIH SAVETA

20.decembar 2019. – ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE, MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI

13.decembar 2019. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE

11.decembar 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO – EKONOMSKIH SAVETA

02.decembar 2019. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE

29.novembar 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI

29.novembar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

29.novembar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

22.novembar 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AP VOJVODINE NA SAJMOVIMA U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI

22.oktobar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

22.oktobar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

26.septembar 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO – EKONOMSKIH SAVETA

18.septembar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

18.septembar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

18.septembar 2019. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

26.jul 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2019. GODINI

26.jul 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2019. GODINI

22.jul 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIOISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2019. GODINI

10.jul 2019. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTNCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – MANIFESTACIJE
10. jul 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos – manifestacije
15. jul 2019. – UPUTSTVO ZA KORISNIKE SREDSTAVA

10.jul 2019. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

04.jul 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2019. GODINI

28.jun 2019. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINA U 2019. GODINI

26.jun 2019. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI, U 2019. GODINI

21.jun 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDTSVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2019. GODINI
21. jun 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – mašine, oprema, softver, nematerijalna imovina – kupljeni u periodu od 7. avgusta 2018. do 21. marta 2019. godine
21. jun 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – mašine, oprema, softver, nematerijalna imovina – kupljeni u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora

20.jun 2019. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

18.jun 2019. LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

14.jun 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2019. GODINI
14. jun 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – REPROMATERIJAL/AMBALAŽA KUPLjEN(A) U PERIODU 09.12.2018. – 21.03.2019. GODINE

14.jun 2019. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI
14. jun 2019. – IZJAVA O PRIHVATANjU ODLUKE – KLASTERI OPREMA

11.jun 2019. – REŠENjE O PONIŠTAJU JAVNOG KONKURSA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U 2019. GODINI

11.jun 2019. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – MANIFESTACIJE

11.jun 2019. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA

05.jun 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2019. GODINI
05. jun 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata

03.jun 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2019. GODINI
3. jun 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za nabavku mašina, opreme ili softvera u kreativnoj ekonomiji – prethodno učinjen izdatak
3. jun 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za nabavku mašina, opreme ili softvera u kreativnoj ekonomiji – naknadno učinjen izdatak

31.maj 2019. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA

29.maj 2019. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI

23.maj 2019. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2019. GODINI

20.maj 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2019. GODINI
20. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za repromaterijal i usluge – PRETHODNO UČINjENI IZDACI – kreativna ekonomija
20. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za repromaterijal i usluge – NAKNADNO UČINjENI IZDACI – kreativna ekonomija

7.maj 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2019. GODINI
20. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za nabavku opreme – stari zanati
20. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos za nabavku repromaterijala – stari zanati

17.maj 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2019. GODINI
17. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za nabavku repromaterijala koji će biti kupljeni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke – socijalna ekonomija
17. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za nabavku repromaterijala koji su kupljeni u periodu od 07.08.2018. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa – socijalna ekonomija
17. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za nabavku mašina i opreme koji će biti kupljeni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke – socijalna ekonomija
17. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za nabavku mašina i opreme koji su kupljeni u periodu od 07.08.2018. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa – socijalna ekonomija

13.maj 2019. – IZMENA ODLUKE ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI
11. maj 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA
11. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – MAŠINE, OPREMA I TEHNOLOŠKE INOVACIJE U TURIZMU

10.maj 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2019. GODINI
10. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – POSLOVNI INKUBATORI

9.maj 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI
9. maj 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – PRIVREDNI SUBJEKTI TURIZAM

25.april 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – PODIZANjE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE
25. april 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – DEGUSTACIJE TURIZAM

25.april 2019. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – TEHNOLOŠKO OSAVREMENjAVANjE UGOSTITELjSKIH OBJEKTATA I OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA U CILjU INOVIRANjA PROCESA
25. april 2019. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – TEHNOLOŠKO OSAVREMENjIVANjE TURIZAM

19. februar 2019. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA IZ AP VOJVODINE ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NA 10. MEĐUNARODNOM SAJMU VINA U BEOGRADU, KOJI SE ODRŽAVA OD 21. DO 24. FEBRUARA 2019. GODINE, U SKLOPU 41. MEĐUNARODNOG SAJMA TURIZMA U BEOGRADU

2018. godina

26. decembar 2018. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2018. GODINI

24.decembar 2018. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – MANIFESTACIJE
24. decembar 2018. – SAGLASNOST na odobreni iznos – manifestacije 2018

18.decembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
18. decembar 2018. – IZJAVA o saglasnosti – privreda – repromaterijal 2018
18. decembar 2018. – DOPIS IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava – privreda – repromaterijal 2018 – MODEL

12.decembar 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2018. GODINU
12. decembar 2018. – SAGLASNOST na odobreni iznos – elektronske komunikacije

6.decembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2018. GODINI
6. decembar 2018. – IZJAVE – klasteri

3.decembar 2018. – ODLUKA PO JAVNOM KONKURSU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA

3.decembar 2018. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

29.novembar 2018. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

29.novembar 2018. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

29.novembar 2018. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

28.novembar 2018. – ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI

27.novembar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2018. GODINI

26.novembar 2018. – ODLUKA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AP VOJVODINE NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI

22.novembar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI

21.novembar 2018. – ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA I NABAVKU OPREME U 2018. GODINI

21.novembar 2018. – ODLUKA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH, MEĐUNARODNIH, SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

21.novembar 2018. – ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – PODIZANjE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIJU

14.novembar 2018. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

14.novembar 2018. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

06.novembar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINE

5.novembar 2018. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2018. GODINI

31.oktobar 2018. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

29.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – MANIFESTACIJE
29. oktobar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos – manifestacije

24.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI
24. oktobar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos – privredni subjekti turizam

22.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE
22. oktobar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos – međunarodne manifestacije
22. oktobar 2018. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI

12.oktobar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI – MANIFESTACIJE

12.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – PODIZANjE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIJU
12. OKTOBAR 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobren iznos – podizanje kvaliteta objekata za degustaciju

11.oktobar 2018. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

8.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA I NABAVKU OPREME U 2018. GODINI
8. oktobar 2018. – IZJAVE O SAGLASNOSTI na odobren iznos – klasteri

5.oktobar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE

3.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINA U 2018. GODINI

2.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI
2. oktobar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobreni iznos – lokalne samouprave turizam
2. oktobar 2018. – OBRAZAC IZVEŠTAJA O NAMENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA – lokalne samouprave turizam

2.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

2.oktobar 2018. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

27.septembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA

27.septembar 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

24.septembar 2018. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINE

20.septembar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA I NABAVKU OPREME U 2018. GODINI

14.septembar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI- ORGANIZOVANjE KONGRESA

14.septembar 2018. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AUTOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2018. GODINI

7.septembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2018. GODINI
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI socijalna ekonomija za repromaterijal kupljen u periodu od 7.12.2017. do dana raspisivanja Javnog konkursa
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI socijalna ekonomija za repromaterijal koji će biti kupljen u roku od 30 dana od donošenja Odluke
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI socijalna ekonomija za mašine i opremu kupljenu u periodu od 7.12.2017. do dana raspisivanja Javnog konkursa
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI socijalna ekonomija za mašine i opremu kupljenu u roku od 30 dana od donošenja Odluke
7. septembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE U 2018. GODINI ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI na odobren iznos

7.septembar 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2018. GODINI
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI stari zanati repromaterijal
7. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI stari zanati oprema

5.septembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
5. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za repromaterijal

5.septembar 2018. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI
5. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za mašine, opremu, softver ili nematerijalnu imovinu kupljenu u periodu od 1. juna 2017. do 15. jula 2018. godine
5. septembar 2018. – IZJAVA O SAGLASNOSTI za mašine, opremu, softver ili nematerijalnu imovinukoja će biti kupljena u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora

30.avgust 2018. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE DELA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

30.avgust 2018. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE DELA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA U 2018. GODINI

29.avgust 2018. – IZMENA KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI

29.avgust 2018. – IZMENA KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI

27.avgust 2018. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

28.jul 2018. – ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI

14.jun 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUSTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROSKOVA NABAVKE MASINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

14.jun 2018. – ODLUKA O POVEĆANjU IZNOSA UKUPNIH SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2018. GODINI

13.jun 2018. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUSTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROSKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA I USLUGA U 2018. GODINI

19. februar 2018. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA IZ AP VOJVODINE ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NA 9. MEĐUNARODNOM SAJMU VINA U BEOGRADU, U SKLOPU 40. MEĐUNARODNOG SAJMA TURIZMA U BEOGRADU

 

2017.godina

29. decembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMAZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI – Odluka od 28.12.2017. i Odluka od 29.12.2017. godine
28. decembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2017. GODINI
27. decembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI
26. decembar 2017. – ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU
22. decembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI
22. decembar 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
22. decembar 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU
22. decembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
19. decembar 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2017. GODINI.
19. decembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – SOCIJALNA EKONOMIJA – TEKUĆE SUBVENCIJE
19. decembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – SOCIJALNA EKONOMIJA – KAPITALNE SUBVENCIJE
15. decembar 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI
15. decembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI
15. decembar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA/UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA APV – ZA POMOĆ MARKETINŠKIM AKTIVNOSTIMA ZA MANIFESTACIJE OD MEĐUNARODNOG I IZUZETNOG ZNAČAJA ODRŽANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE
13. decembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2017. GODINI
8. decembar 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
13. novembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA U OBLASTI STARIH ZANATA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
13. novembar 2017. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2017. GODINI
10. novembar 2017. – ODLUKA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AP VOJVODINE NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI
10. novembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI
10. novembar 2017. – ODLUKA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
10. novembar 2017. – ODLUKA PO RASPISANOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA ORGANIZOVANjA KONGRESA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
9. novembar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU STARIM I UMETNIČKIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2017. GODINI
9. novembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – OPREMA
9. novembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI -REPROMATERIJAL
9. novembar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ AP VOJVODINE U 2017. GODINI
9. novembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – KAPITALNE
9. novembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – TEKUĆE
9. novembar 2017. – TABELA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI – KLASTERI DO 3 GODINE
9. novembar 2017. – TABELA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI – KLASTERI PREKO 3 GODINE
9. novembar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
9. novembar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – SUBVENCIJA
20. oktobar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2017. GODINI
20. oktobar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – REFUNDACIJA
20. oktobar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – SUBVENCIJA
20. oktobar 2017. – ODLUKA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2017. GODINI
20. oktobar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI
18. oktobar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2017. GODINI
18. oktobar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI
18. oktobar 2017. – FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O NAMENSKOM KORIŠĆENjU SREDSTAVA – TABELARNI PRIKAZ BUDžETA
16. oktobar 2017. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
16. oktobar 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA U 2017. GODINI
16. oktobar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – REFUNDACIJA
16. oktobar 2017. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – SUBVENCIJA
11. oktobar 2017. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
11. oktobar 2017. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
9. avgust 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE (PO PRINCIPU REFUNDACIJE) TROŠKOVA NABAVKE REPROMATERIJALA U 2017. GODINI
9. avgust 2017. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS
21. jul 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI IZDATAKA ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2017. GODINI – drugi deo
21. jul 2017. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS
10. jul 2017. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI IZDATAKA ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2017. GODINI – prvi deo
10. jul 2017. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS
10. jul 2017. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
10. jul 2017. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
19. jun 2017. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
8. februar 2017. – ODLUKA O IZBORU IZLAGAČA IZ AP VOJVODINE ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NA MEĐUNARODNOJ TURISTIČKOJ BERZI ,,ITB BERLIN 2017″, KOJA SE ODRŽAVA U BERLINU, OD 8. DO 12. MARTA 2017. GODINE U ORGANIZACIJI TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE
1. februar 2017. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NA MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA ,,UTAZAS – TRAVEL 2017″BUDIMPEŠTA, MAĐARSKA OD 2. DO 5. MARTA 2017. GODINE