JN Arhiva Cir

6. април 2015. – Јавна набавка – Услуга спровођења обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља, обликована по партијама од 1 до 8 ЈН ОП 1.2.6./2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 6. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1 6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2 6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 3 6. април…

30. март 2015. – Јавна набавка – Услуга организација одржавања обука за унапређење квалитета рада и услуга које с пружају женама у ситуацији насиља ЈН ОП 1.2.7/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  30. март 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 29. април 2015. године до 10.00 часова.  30. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка…

13. март 2015. – Јавна набавка – Услуга претходних и периодичних лекарских прегледа запослених у покрајинским органима управе ЈН МВ 1.2.5/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  13. март 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда  Рок за подношење понуда је 25. март 2015. године до 10.00 часова.  13. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

11. март 2015. – Јавна набавка – Изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијам, које организује Новосадски сајам у 2015. години, обликована по партијама, од 1 до 7. ЈН ППБОП ЗПП 1.1.5/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  11. март 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка  11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1  11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2  11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 3 11.…

3. март 2015. – Јавна набавка – Изнајмљивање и опремање простора –штанда у сврху наступа на 13. Међународном сајму машина и опреме “ФОРМА ТООЛ ЦЕЉЕ 2015”, који ће се одржати у Цељу у периоду од 21. до 24. априла 2015. године ЈН ППБОПЗПП 1.1.4/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 3. март 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 3. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20. март 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора 6. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

25. фебруар 2015. – Јавна набавка мале вредности – услуга оглашавања јавних конкурса и огласа у дневним новинама на једном од језика националних мањина који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине, које покривају целу територију АП Војводине ЈН

Документацију можете преузети путем следећег линка 25. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда  25. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20. март 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

24. фебруар 2015. – Јавна набавка – набавка добара личне заштите на раду за запослене у покрајинским органима управе, обликована по партијама од 1 до 3 ЈН ОП 1.1.3/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 24. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 26. март 2015. године до 10.00 часова. 24. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1 24. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА…

20. фебруар 2015. – Јавна набавка – изнајмљивае и опремање простора у сврху наступа на 30. Међународном сајму прехране, пића и опремен за туризам ,,ПРОМОХОТЕЛ ПОРЕЧ 2015″ у Поречу од 18. до 21. марта 2015. године ЈН ППБОПЗПП 1.1.2/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка   20. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда   Рок за подношење понуда је 2. март 2015. године до 13.00 часова.   20. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   4. март 2015. – ОДЛУКА о додели уговора…

3. фебруар 2015. – Јавна набавка мале вредности – услуга оглашавања јавних позива и конкурса у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине у 2015. години ЈНМВ 1/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 3. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 3. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 27. фебруар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

30. јануар 2015. – Јавна набавка мале вредности – Услуга организовања аутобуског превоза и представљање учесника пројекта ,,Богатство различитости“ на међународним сајмовима у 2015. години ЈН МВ 3/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 30. јануар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 30. јануар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2. фебруар 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1 2. фебруар 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2 27. фебруар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о…