13. март 2015. – Јавна набавка – Услуга претходних и периодичних лекарских прегледа запослених у покрајинским органима управе ЈН МВ 1.2.5/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 

13. март 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 25. март 2015. године до 10.00 часова. 

13. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору