11. март 2015. – Јавна набавка – Изнајмљивање и опремање простора-штанда у сврху наступа на сајамским манифестацијам, које организује Новосадски сајам у 2015. години, обликована по партијама, од 1 до 7. ЈН ППБОП ЗПП 1.1.5/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 

11. март 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка 

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1 

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2 

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 3

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 4

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 5

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 6

11. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 7

6. април 2015. – ОДЛУКА о додели уговора  

 

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 1 

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 2

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 3

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 4

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 5

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 6

20. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 7