JN Arhiva Cir

29. јануар 2015. – Јавна набавка – изнајмљивање и опремање простора –штанда у сврху наступа на 38. Међународном сајму туризма UTAZAS –TRAVEL 2015, у Будимпешти у периоду од 26. 02. до 01.03.2015. ЈН ППБОПЗПП 1/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 29. јануар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка 29. јануар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13. фебруар 2015. – ОДЛУКА о додели уговора 27. фебруар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору  …