30. јануар 2015. – Јавна набавка мале вредности – Услуга организовања аутобуског превоза и представљање учесника пројекта ,,Богатство различитости“ на међународним сајмовима у 2015. години ЈН МВ 3/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

30. јануар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

30. јануар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. фебруар 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1

2. фебруар 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2

27. фебруар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору