24. фебруар 2015. – Јавна набавка – набавка добара личне заштите на раду за запослене у покрајинским органима управе, обликована по партијама од 1 до 3 ЈН ОП 1.1.3/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

24. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 26. март 2015. године до 10.00 часова.

24. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1

24. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2

24. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 3

 

23. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 1

23. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 2

23. април 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – партија 3