Latinica

Linkovi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE Vlada Republike Srbije Мinistarstvo spoljnih poslova Мinistarstvo unutrašnjih poslova Мinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Мinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Мinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Мinistarstvo rudarstva i energetike Мinistarstvo pravde Мinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave…

Inspekcija

Godišnji izveštaji Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1 Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2 Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za elektronske komunikacije  …

Usluge

Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja   Informacija od javnog značaja Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom…

Dokumenti / Obrasci

Dokumenti/оbrasci u 2021. godini: МОDELI IZVEŠTAJA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – MAŠINE, OPREMA, SOFTVER ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – USLUGE  STARI ZANATI – IZVEŠTAJ o namenskom…

Budžet

Finansijski plan za 2021. godinu – rebalans (13.09.2021.) Izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu Finansijski plan za 2021. godinu Finansijski plan za 2020. godinu – rebalans (22. maj 2020.) Finansijski plan za 2020. godinu  Finansijski plan za 2019.…

Kontakt

Autonomna pokrajina VojvodinaPokrajinska vladaPokrajinski sekretarijat za privredu i turizamBulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad Tel: 021/487 4610, 021/487 4488Elektronska pošta: оffice.privreda@vojvodina.gov.rs Odnosi sa javnošću: sonja.babic@vojvodina.gov.rs 021/ 487 44 88, 021/ 456 885,  062/ 88 48 690 Lice zaduženo za…

Javne nabavke

Javna nabavka – Usluge – prevoz i špedicije – sajamskih eksponata – za nastup na 48. MOS Međunarodnom sajmu zanatstva i preduzetništva koji se održava u Celju, u periodu od 8. do 13. septembra 2015. JN MV 1.2.10/2015 Javna nabavka…

Plan javnih nabavki

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (11.10.2021.) IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (13.09.2021.) IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (19.05.2021.) IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE…

Odluke

2021. година 2. novembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA 27. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH…