Буџет

2024. година

Финансијски план за 2024. годину

 

2023. година

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину (07.09.2023.)

Финансијски план за 2023. годину – ребаланс (01.09.2023.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину (12.07.2023.)

Финансијски план за 2023. годину – ребаланс (04.07.2023.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину (12.06.2023.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину (05.05.2023.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину (21.04.2023.)

Измена Финансијског плана за 2023. годину (23.03.2023.)

Измена Финансијског плана за 2023. годину (22.02.2023.)

Измена Финансијског плана за 2023. годину (08.02.2023.)

Финансијски план за 2023. годину

2022. година

Измена Финансијског плана за 2022. годину (14.11.2022.)

Измена Финансијског плана за 2022. годину (08.11.2022.)

Финансијски план за 2022. годину – ребаланс (31.08.2022.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2022. годину (02.02.2022.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2022. годину (28.01.2022.)

Измене и допуне Финансијског плана за 2022. годину (20.01.2022.)

Финансијски план за 2022. годину

2021. година

Измена финансијског плана 25. новембар 2021. године

Измена финансијског плана 12. новембар 2021. године

Финансијски план за 2021. годину – ребаланс (13.09.2021.)

Измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

2020. година

Финансијски план за 2020. годину – ребаланс (22. мај 2020.)

Финансијски план за 2020. годину

2019. година

Финансијски план за 2019. годину – ребаланс (20. септембар 2019.)

Финансијски план за 2019. годину

2018. година

Финансијски план за 2018. годину – ребаланс (27. јун 2018.)

Финансијски план за 2018. годину – ребаланс (17. април 2018.)

Финансијски план за 2018. годину

2017. година

Финансијски план за 2017. годину – ребаланс (10. јул 2017.)

Финансијски план за 2017. годину

Подаци о ревизији буџета за 2014. годину (Државна ревизорска институција)

2016. година

Финансијски план за 2016. годину – ребаланс (13. октобар 2016.)

Финансијски план за 2016. годину

2015. година

Финансијски план за 2015. годину – ребаланс (13. октобар 2015.)

Финансијски план за 2015. годину – ребаланс 

Финансијски план за 2015. годину

2014. година

Финансијски план за 2014. годину