Документи / Обрасци

Документи/обрасци у 2023. години:

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА 2023.

СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – МАШИНЕ/ОПРЕМА 2023.

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – МАШИНЕ/ОПРЕМА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕР – женско предузетништво 2023.

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – УСЛУГЕ – женско предузетништво 2023.

СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – стари и уметнички занати 2023.

Документи/обрасци у 2022. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА електронске комуникације и информационо друштво 2022.

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА удружења грађана за промовисање женског предузетништва 2022.

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за допринос развоју социјалне економије 2022.

СТАРИ ЗАНАТИ – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава 2022.

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за рефундирање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера која је купљена у периоду од 16.3.2020. – 23.3.2022.

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду од 16.3.2020. до 23.3.2022.

РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА о наменском утрошку средстава за целокупну вредност купљеног РЕПРОМАТЕРИЈАЛА за који је одобрена субвенција у 2022. години

Документи/обрасци у 2021. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – УСЛУГЕ

СТАРИ ЗАНАТИ – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину

Документи/обрасци у 2020. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2020. годину

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера који су купљени у периоду 13.11.2019. – 18.02.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опеме, рачунарске опреме, софтвера који ће бити купљени до 27.06.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду 13.11.2019. – 18.02.2020. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ) – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која ће бити купљена до 27.06.2020. године

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуге – који су купљени, испоручени и исплаћени у целости од 12.04.2019. до 18.02.2020. године

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуге –  ће бити купљен/а у року од 30 дана од закључења уговора

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Достављање документације за рефундирање издатака за набавку репроматеријала

Документи/обрасци у 2019. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – Модел извештаја о наменском утрошку средстава по уговору о коришћењу бесповратних средстава

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера која је купљена у периоду 1.5.2019. – 26.10.2019. године 

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање издатака за набавку машина, опеме, рачунарске опреме, софтвера која ће бити купљена до 20.12.2019. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду 1.5.2019. – 26.10.2019. године

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Модел извештаја за рефундирање трошкова за набавку услуге која ће бити купљена до 20.12.2019. године

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – Модел извештаја за рефундирање издатака – купљено у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – Модел извештаја за рефундирање издатака – купљено у року од 30 дана од дана закључења уговора

ПРЕДУЗЕТНИШТВО-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел извештаја о наменском утрошку средстава

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел извештаја за рефундацију ПРЕТХОДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – Модел извештаја за рефундацију НАКНАДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-УСЛУГЕ – Модел извештаја за рефундацију ПРЕТХОДНО учињених издатака

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА-УСЛУГЕ – Модел извештаја за рефундацију НАКНАДНО учињених издатака

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА-Модел извештаја за претходне трошкове

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА-Модел извештаја за накнадне трошкове

 

Документи/обрасци у 2018. години:

МОДЕЛИ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 2018 – КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА:

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – рефундација – претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – рефундација – накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – репроматеријал – претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – репроматеријал – накнадно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – услуге – претходно учињени издаци

КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА (ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ): Модел ИЗВЕШТАЈА о утрошку средстава – услуге – накнадно учињени издаци