Одлуке 2021-

2024. година

16. мај 2024. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 91. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 18. ДО 23. МАЈА 2024. ГОДИНЕ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

10. мај 2024. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

8. март 2024. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2024. ГОДИНИ

8. март 2024. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

8. март 2024. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – МАШИНЕ И ОПРЕМА

8. март 2024. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – УСЛУГЕ

28. фебруар 2024. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

28. фебруар 2024. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

28. фебруар 2024. – ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА – ТУРИСТИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 2024.

28. фебруар 2024. – ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА – НАБАВКА МАШИНА, ОПРЕМЕ, ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ 2024.

21. фебруар 2024. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 45. МЕЂУНАРДОНОМ САЈМУ ТУРИЗМА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 22. ДО 25. ФЕБРУАРА 2024. ГОДИНЕ

9. фебруар 2024. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

9. фебруар 2024. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ТУРИЗАМ 2024.

6. фебруар 2024. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2024. ГОДИНИ

6. фебруар 2024. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАШИНЕ И ОПРЕМА 2024.

6. фебруар 2024. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – МАШИНЕ И ОПРЕМА 2024.

2023. година

20. децембар 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

15. децембар 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

14. децембар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

14. децембар 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2023.

13. децембар 2023. -ИЗМЕНА ОДЛУКЕ  ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

6. децембар 2023. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

28. новембар 2023. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 54. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 30.11. ДО 02.12.2023. ГОДИНЕ

22. новембар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

16. новембар 2023. – ПРЕДЛОГ САВЕТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ” ЗА 2023. ГОДИНУ

10. новембар 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

9. новембар 2023. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА – ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ДРУГИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

2. новембар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

2. новембар 2023. – ИЗЈАВА ОСАГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО

2. новембар 2023. – ИЗЈАВА ОСАГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – БИЋЕ КУПЉЕНО МАШИНЕ ОПРЕМА

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – КУПЉЕНО МАШИНЕ ОПРЕМА

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – ЋЕ БИТИ КУПЉЕНО УСЛУГЕ

2. новембар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2023 – КУПЉЕНО УСЛУГЕ

27. октобар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

27. октобар 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ТУРИЗАМ 2023.

24. октобар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

24. октобар 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

24. октобар 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА 2023

14. септембар 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

14. септембар 2023. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2023.

14. септембар 2023. – УПУТСТВО – МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2023.

11. септембар 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

1. септембар 2023. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. август 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

22. август 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2023. ГОДИНИ – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ

22. август 2023. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ 2023.

22. август 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – СТАРТАП ЗА ПОЧЕТНИКЕ И МЛАДЕ 2023.

21. август 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 1

21. август 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2

16. август 2023. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

20. јул 2023. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

14. јул 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

14. јул 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

5. јул 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

4. јул 2023. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА

30. јун 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

19. мај 2023. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА НА 90. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 20. ДО 26. МАЈА 2023. ГОДИНЕ

11. мај 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

11. мај 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – женско предузетништво 2023.

11. мај 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – МАШИНЕ/ОПРЕМА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕР – женско предузетништво 2023.

11. мај 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – УСЛУГЕ – женско предузетништво 2023.

18. април 2023. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

11. април 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

11. април 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ОПРЕМА – стари и уметнички занати 2023.

11. април 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ – стари и уметнички занати 2023.

11. април 2023. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – стари и уметнички занати 2023.

30. март 2023. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

30. март 2023. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС  – туризам 2023

2022. година

16. децембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

16. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – електронске комуникације 2022.

16. децембар 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА електронске комуникације и информационо друштво 2022.

16. децембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

16. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – туристичке организације – стручна пракса 2022.

16. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – туристичке организације – опрема 2022.

7. децембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ

7. децембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – удружења женско предузетништво 2022.

7. децембар 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА удружења грађана за промовисање женског предузетништва 2022.

30. новембар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

30. новембар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – социјална економија 2022.

30. новембар 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за допринос развоју социјалне економије 2022.

28. новембар 2022. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ

15. новембар 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 53. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН ОД 17. ДО 19. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

09. новембар 2022. – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА ,,НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ”

04. октобар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

04. октобар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ОПРЕМА 2022

04. октобар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ 2022

МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА – СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ 2022

20. јул 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – друга измена

20. јул 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – трећа измена

22. јун 2022. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

22. јун 2022. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

21. јун 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – друга измена

20. јун 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – прва измена

17. јун 2022. – ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

20. јун 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ – прва измена

7. јун 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

19. мај 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 89. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ ОД 21. ДО 27. МАЈА 2022. ГОДИНЕ

12. мај 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

5. мај 2022. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

26. април 2022. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

18. април 2022. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА

30. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ИЛИ ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ

30. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС

30. март 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за рефундирање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера која је купљена у периоду од 16.3.2020. – 23.3.2022.

30. март 2022. – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА за рефундирање трошкова за набавку услуге која је купљена у периоду од 16.3.2020. до 23.3.2022.

23. март 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА 12. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА – BEOWINE 2022 КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ ОД 25. ДО 26. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

18. март 2022. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА НАСТУП НА САЈМУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ ЗАНАТА КОЈИ СЕ ОДРЖАВА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ 21. И 22. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

4. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

4. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у туризму 2022

3. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2022. ГОДИНИ

3. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – Репроматеријал 2022.

3. март 2022. – ДОПИС – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за целокупну вредност купљеног репроматеријала за који је одобрена субвенција

2. март 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

2. март 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре 2022

11. фебруар 2022. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ

11. фебруар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – купљено, испоручено и исплаћено у целости у периоду од 16.3.2020. до 18.1.2022. године

11. фебруар 2022. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – биће купљено, испоручено и исплаћено у целости до 12.4.2022. године (60 дана од Одлуке)

2021. година

13. децембар 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

7. децембар 2021. – ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НАЈБОЉИХ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

6. децембар 2021. – ДОПУНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

4. децембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

3. децембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2021. ГОДИНУ
3. децембар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 2021.
3. децембар 2021. – ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 2021.

01. децембар 2021. – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА ,,НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ”

24. новембар 2021. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ– МАНИФЕСТАЦИЈЕ

17. новембар 2021. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

2. новембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

27. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
27. октобар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 2021

21. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА И УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ
21. октобар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 2021
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – МАШИНЕ, ОПРЕМА, СОФТВЕР
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину – УСЛУГЕ

20. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

19. октобар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

13. септембар 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2021. ГОДИНИ
13. септембар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ – ОПРЕМА 2021
13. септембар 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ 2021
СТАРИ ЗАНАТИ – ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава за 2021. годину

27. јул 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

6. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

5. јул 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

1. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

1. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

30. јун 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

25. јун 2021. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

17. јун 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ
17. јун 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕФУНДАЦИЈА (КУПЉЕНО ОД 16.03.2020. ДО 01.03.2021. ГОДИНЕ)
17. јун 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – АВАНС ПЛУС РЕФУНДАЦИЈА (60 ДАНА ОД ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ)

15. јун 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ
15. јун 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
15. јун 2021. – ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА

19. мај 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

18. мај 2021. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

17. мај 2021. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

29. април 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ
29. април 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

29. април 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
29. април 2021. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА