Plan javnih nabavki

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (11.10.2021.)

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (13.09.2021.)

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (19.05.2021.)

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2021.GODINU (19.05.2021.)

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL (17.03.2021.)

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2021. GODINU (04.03.2021.)

РRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NA KOJI SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2021. GODINU

ОDLUKA O DONOŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI KOJE SU IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM  NABAVKAMA ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ZA PORTAL 

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I POSTUPKA NABAVKE NA KOJI SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU (izmena 23. mart 2020.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU (izmena 23. oktobar 2019.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU (izmena 20. jun 2019.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU (izmena 9. april 2019.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU (izmena 10. jul 2018.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM (objavljeno 27. decembra 2017. godine)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU (izmena i dopuna 26. oktobar 2017.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU (izmena 12. jul 2017.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU (3. februar 2017.)

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM (3. oktobar 2016.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU (25. januar 2016.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU – IZMENE I DOPUNE (19. oktobar 2015.)

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU – REBALANS 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU