Javne nabavke

Javna nabavka – Usluge – prevoz i špedicije – sajamskih eksponata – za nastup na 48. MOS Međunarodnom sajmu zanatstva i preduzetništva koji se održava u Celju, u periodu od 8. do 13. septembra 2015. JN MV 1.2.10/2015

Javna nabavka – Usluge – izrada i predstavljanje medijske strategije za informisanje građana i građanki o nasilju u porodici JN MV 1.2.8/2015

Javna nabavka – iznajmljivanje i opremanje izložbenog prostora – štanda u svrhu nastupa na 53. Međunarodnom poljoprivrednom i prehrambenom sajmu AGRA u Gornjoj Radgoni, koji se održava u periodu od 22. do 27. avgusta 2015. JN PPBOP ZZZ 1.1.8/2015

Javna nabavka – iznajmljivanje i opremanje prostora – štanda u svrhu nastupa na 48. MOS Međunarodnom sajmu zanatstva i preduzetništva u Celju, koji se održava u periodu od 8. do 13. septembra 2015. JN PPBOP ZZZ 1.1.9/2015

Javna nabavka – Usluge – organizacija održavanja obuka za unapređenje kvaliteta rada i usluga koje se pružaju ženama u situaciji nasilja JN PPBOP ZPP 1.2.7/2015