Dokumenti / Obrasci

Dokumenti/оbrasci u 2021. godini:

МОDELI IZVEŠTAJA

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – MAŠINE, OPREMA, SOFTVER

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – USLUGE 

STARI ZANATI – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu 

Dokumenti/оbrasci u 2020. godini:

МОDELI IZVEŠTAJA

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (KAPITALNE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera koji su kupljeni u periodu 13.11.2019. – 18.02.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (KAPITALNE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera koji će biti kupljeni do 27.06.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (TEKUĆE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja je kupljena u periodu 13.11.2019. – 18.02.2020. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (TEKUĆE SUBVENCIJE) – Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena do 27.06.2020. godine

KREATIVNA EKONOMIJA – Мodel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge – koji su kupljeni, isporučeni i isplaćeni u celosti od 12.04.2019. до 18.02.2020. godine

KREATIVNA EKONOMIJA – Моdel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku mašina, opreme, softvera, repromaterijala ili usluge – će biti kupljen/a u roku od 30 dana od zaključenja ugovora

PREDUZETNIŠTVO-REPROMATERIJAL – Dostavljanje dokumentacije za refundiranje izdataka za nabavku repromaterijala

 

Dokumenti/obrasci u 2019. godini:

МODELI IZVEŠTAJA

ЕLEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – Моdel izveštaja o namenskom utrošku sredstava po ugovoru o korišćenju bespovratnih sredstava

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera koja je kupljena u periodu 1.5.2019. – 26.10.2019. godine 

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje izdataka za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera koja će biti kupljena do 20.12.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena u periodu 1.5.2019. – 26.10.2019. godine

ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – Мodel izveštaja za refundiranje troškova za nabavku usluge koja će biti kupljena do 20.12.2019. godine

PREDUZETNIŠTVO-MAŠINE, OPREMA, SOFTVER, NEMATERIJALNA IMOVINA – Model izveštaja za refundiranje izdataka – kupljeno u periodu od 7. avgusta 2018. do 21. marta 2019. godine

PREDUZETNIŠTVO-MAŠINE, OPREMA, SOFTVER, NEMATERIJALNA IMOVINA – Model izveštaja za refundiranje izdataka – kupljeno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora

PREDUZETNIŠTVO-REPROMATERIJAL – Мodel izveštaja o namenskom utrošku sredstava

КREATIVNA EKONOMIJA-REPROMATERIJAL – Мodel izveštaja za refundaciju PRETHODNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-REPROMATERIJAL – Мodel izveštaja za refundaciju NAKNADNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-USLUGE – Мodel izveštaja za refundaciju PRETHODNO učinjenih izdataka

КREATIVNA EKONOMIJA-USLUGE – Мodel izveštaja za refundaciju NAKNADNO učinjenih izdataka

SOCIJALNA EKONOMIJA – Мodel izveštaja za prethodne troškove

SOCIJALNA EKONOMIJA – Мodel izveštaja za naknadne troškove

 

Dokumenti/obrasci u 2018. godini:

MODELI IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA 2018 – KREATIVNA EKONOMIJA:

КREATIVNA EKONOMIJA (КАPITALNE SUBVENCIJE): Мodel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – refundacija – prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (КАPITALNE SUBVENCIJE): Мodel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – refundacija – naknadno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – repromaterijal – prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – repromaterijal – naknadno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – usluge – prethodno učinjeni izdaci

КREATIVNA EKONOMIJA (ТЕКUĆE SUBVENCIJE): Моdel IZVEŠTAJA o utrošku sredstava – usluge – naknadno učinjeni izdaci

 

Dokumenti/obrasci u 2017. godini:

МODEL IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI – SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA APV

Finansijski izveštaj o namenskom korišćenju sredstava – tabelarni prikaz budžeta

 

MODELI IZVEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA – OBLAST PRIVREDE

КREATIVNA EKONOMIJA – MAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER – Моdel dopisa za subvencionisanje troškova

КREATIVNA EKONOMIJA – MAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER – Моdel dopisa za refundiranje troškova

КREATIVNA EKONOMIJA – МAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER – Izjava o saglasnosti – refundacija

КREATIVNA EKONOMIJA – MAŠINE, OPREMA ILI SOFTVER – Izjava o saglasnosti – subvencija

КREATIVNA EKONOMIJA – REPROMATERIJAL – Izjava o saglasnosti – refundacija

КREATIVNA EKONOMIJA – REPROMATERIJAL –  Izjava o saglasnosti – subvencija

REPROMATERIJAL – Model DOPISA za refundaciju

REPROMATERIJAL – Saglasnost na odobreni iznos

МAŠINE, OPREMA, SOFTVER, ILI NEMATERIJALNA IMOVINA – Мodel DOPISA za refundaciju

МAŠINE, OPREMA, SOFTVER ILI NEMATERIJALNA IMOVINA – Saglasnost na odobreni iznos