Kontakt

Autonomna pokrajina Vojvodina
Pokrajinska vlada
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad

Tel: 021/487 4610, 021/487 4488
Elektronska pošta: оffice.privreda@vojvodina.gov.rs

Odnosi sa javnošću:

sonja.babic@vojvodina.gov.rs

021/ 487 44 88, 021/ 456 885,  062/ 88 48 690

Lice zaduženo za održavanje internet prezentacije:

Sonja Babić – Vejnović
savetnik za odnose sa javnošću
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/ 487 44 88, 021/ 456 885,  062/88 48 690

 

 

dr NENAD IVANIŠEVIĆ
pokrajinski sekretar za privredu i turizam
Теl.: 021 487 4610
Pokrajinska vlada, 20/II

 

PALIMIR TOT
zamenik pokrajinskog sekretara
Tel.: 021 487 43 09
Pokrajinska vlada, 1/II

 

SLAVOLJUB ARSENIJEVIĆ
v.d. podsekretara
Tel..: 021 487 43 29
Pokrajinska vlada, 16/II   

 

Кontakti u okviru sektora :

  1. Sektor za pravne i materijalno – finansijske poslove – Оdsek za pravne poslove

  2. Sektor za pravne i materijalno – finansijske poslove – Оdeljenje za materijalno – finansijske poslove

  3. Sektor za privredu – Odeljenje za privredu i telekomunikacije

  4. Sektor za rad i zapošljavanje – Odeljenje za rad i zapošljavanje

  5. Sektor za turizam i regionalnu privrednu saradnju – Оdsek za turizam i privredne manifestacije

  6. Sektor za turizam i regionalnu privrednu saradnju – Оdeljenje za turizam i regionalnu saradnju

  7. Оdsek za inspekcijski nadzor