Latinica

Turizam

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja turizma u AP Vojvodini za period 2018 – 2022.…

Ravnopravnost polova

Ka rodno odgovornom programskom budžetu Ka politici rodnog budžetiranja u Vojvodini Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini Priručnik za uvođenje principa rodne ravnopravnosti u javne politike Rodno budžetiranje u državnoj upravi – Iskustva Vlade AP…

Zapošljavanje

Zakon o radu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. g.…

Privreda

Strategija razvoja klastera Program za smart specijalizaciju u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2015 – 2020. godine Bilten broj 1/2017: Socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo Strategija razvoja i korišćenja širokopojasnog pristupa u AP Vojvodini za period od…

Opšti

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (septembar 2021.) Saglasnost Pokrajinske vlade na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica Spisak službenika ovlašćenih za odlučivanje u upravnim…

Informator o radu

INFORMATOR O RADU OSNOVNI PODACI O POKRAJINSKOM ORGANU UPRAVE I INFORMATORU  OBRAZAC – ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA OBRAZAC – ŽALBA ZA NEPOSTUPANJE PO ZAHTEVU OBRAZAC – ŽALBA PROTIV DONETOG REŠENJA ОBRAZAC – IZJAVA ZA PRIBAVLJANJE I OBRADU…

Nadležnosti i obaveze

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori: 1.    Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove2.    Sektor za privredu3.    Sektor za rad i zapošljavanje4.    Sektor za turizam i regionalno – privrednu saradnju   PRIKAZ RADNIH MESTA                                                                       Prikaz radnih mesta službenika na…

Kabinet

KABINET POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA PRIVREDU I TURIZAM Pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, član je Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Pokrajinski sekretar ima zamenika, podsekretara i četiri pomoćnika.           dr NENAD IVANIŠEVIĆ    pokrajinski sekretar za privredu…