Opšti

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (septembar 2021.)

Saglasnost Pokrajinske vlade na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Spisak službenika ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima

Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. g.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (decembar 2020.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (prečišćen tekst 2020.)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (novembar 2020.)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (maj 2020.)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (februar 2020.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam (decembar 2018.)

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2020. godinu

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam za 2019. godinu

Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Pravilnik o postupanju po prijavama i pritužbama na rad zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Мape poslovnih procesa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Strategija uvođenja, primene i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam 

Strategija upravljanja rizicima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Saglasnost Pokrajinske vlade na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Кodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza

Program za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi