Latinica

Odsek za inspekcijski nadzor

U Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora na teritoriji Pokrajine preko inspekcijskih organa u skladu sa zakonom u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija, praćenje primene propisa u oblasti, autorskih i srodnih prava, elektronskih komunikacija…

Sektor zaturizam i regionalno-privrednu saradnju

U Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju. U Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova…

Sektor za rad i zapošljavanje

U Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje. U Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti…

Sektor za privredu

U Sektoru za privredu obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za industriju i telekomunikacije, Odeljenje za preduzetništvo i zanatstvo. U Odeljenju za industriju i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja ukupnog privrednog razvoja i kretanja…

Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice – odeljenja: Odeljenje za pravne poslove i Odeljenje za  materijalno-finansijske poslove. U Odeljenju za pravne poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i…