21. mart 2019. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 5. Pravilnikom za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini 2019. godini  („Službeni list APV”, br. 8/2019), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC

BUDŽET – PREGLED DOBARA