Javni pozivi latinica

1. oktobar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije ap vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Na osnovu člana 16 i 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“ broj 66/20,…

23. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2021. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020, 27/2021-rebalans i 38/2021-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16,…

16. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020, 27/2021-rebalans i 38/2021-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16,…

16. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u poslovanju ugostiteljskih objekata

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020, 27/2021-rebalans i 38/2021-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16,…