20. oktobar 2021. – IZMENA konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i neprofitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2021. godini – manifestacije

TEKST IZMENE KONKURSA