19. oktobar 2021. – Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za telekomunikacije

Na osnovu člana 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/16, 113/17 i 95/18) i člana 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/16) i člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 ,66/20 i 38/21), Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, oglašava  

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM 

TEKST JAVNOG KONKURSA