16. septembar 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u poslovanju ugostiteljskih objekata

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, broj: 66/2020, 27/2021-rebalans i 38/2021-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini – Nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata („Službeni list APV”, br. 7/2021 od 18.02.2021. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA  ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP  VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I  UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA 

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

OBRAZAC PRIJAVE SA IZJAVAMA