Javni pozivi latinica

24. maj 2020. – IZMENА JAVNOG KONKURSA za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, softvera, repromaterijala ili usluga u 2020. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16, 29/17 i 24/19), pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM…

24. maj 2020. – IZMENA JAVNOG KONKURSA za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16, 29/17 i 24/19), pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA  ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM…

24. maj 2020. – IZMENA JAVNOG KONKURSA o dodeli sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanatima u 2020. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16, 29/17 i 24/19), pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA  O DODELI  SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA,MIKRO I…

18. februar 2020. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge za inoviranje i digitalizovanje proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2020. g.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018 i 40/2019 – rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i…