27. април 2015. Јавна набавка – Добара – заштитна и службена обућа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.6./2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 

27. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 27. мај 2015. године до 10.00 часова. 

27. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка

17. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору