JN Arhiva Cir

26. август 2015. Јавна набавка – Услуге – организација и реализација дводневног семинара на тему: ознаке географског порекла – додата вредност пољопривредно-прехрамбеним производима ЈН ОП 1.2.11/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  26. август 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда  Рок за подношење понуда је 25. септембар 2015. године до 10.00 часова.  26. август 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2. октобар 2015. – ОДЛУКА о обустави поступка…

9. јун 2015. Јавна набавка – Услуге – превоз и шпедиције – сајамских експоната – за наступ на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва који се одржава у Цељу, у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН МВ 1.2.10/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  9. јун 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда  Рок за подношење понуда је 19. јун 2015. године.  9. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15. јун 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 6. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ…

5. јун 2015. Јавна набавка – Услуге – израда и представљање медијске стратегије за информисање грађана и грађанки о насиљу у породици ЈН МВ 1.2.8/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 5. јун 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 17. јун 2015. године до 10.00 часова. 5. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9. јун 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 6. јул…

3. јун 2015. Јавна набавка – изнајмљивање и опремање изложбеног простора – штанда у сврху наступа на 53. Међународном пољопривредном и прехрамбеном сајму АГРА у Горњој Радгони, који се одржава у периоду од 22. до 27. августа 2015. ЈН ППБОП ЗЗЗ 1.1.8/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 3. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка 3. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23. јун 2015. – ОДЛУКА о додели уговора 6. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

2. јун 2015. Јавна набавка – изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва у Цељу, који се одржава у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН ППБОП ЗЗЗ 1.1.9/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 2. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка 2. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23. јун 2015. – ОДЛУКА о додели уговора 6. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

22. мај 2015. Јавна набавка – Услуге – организација одржавања обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља ЈН ППБОП ЗПП 1.2.7/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  22. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка  Рок за подношење понуда је 5. јун 2015. године до 10.30 часова.  22. мај 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  12. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ…

20. мај 2015. Јавна набавка – Услуга – израда методологије и праћењe квалитета услуга које се на територији АП Војводине пружају женама жртвама насиља ЈН МВ 1.2.4/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 20. мај 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 29. мај 2015. године до 10.00 часова. 20. мај 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву…

30. април 2015. Јавна набавка – Услуга – израда критеријума за праћење и процену ефеката општих и посебних протокола за поступање институција у случајевима насиља у породици и партнерским односима ЈН МВ 1.2.9/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 30. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 12. мај 2015. године до 10.00 часова. 30. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору…

29. април 2015. Јавна набавка – Услуга – Израда и представљање медијске стратегије за информисање грађана и грађанки о насиљу у породици ЈН МВ 1.2.8./2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 29. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 11. мај 2015. године до 10.00 часова. 29. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка  …

27. април 2015. Јавна набавка – Добара – заштитна и службена обућа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.6./2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  27. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда Рок за подношење понуда је 27. мај 2015. године до 10.00 часова.  27. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка…