29. април 2015. Јавна набавка – Услуга – Израда и представљање медијске стратегије за информисање грађана и грађанки о насиљу у породици ЈН МВ 1.2.8./2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

29. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 11. мај 2015. године до 10.00 часова.

29. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

26. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка