6. април 2015. – Јавна набавка – Услуга спровођења обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља, обликована по партијама од 1 до 8 ЈН ОП 1.2.6./2015

 

Документацију можете преузети путем следећег линка

6. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 3

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 4

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 5

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 6

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 7

6. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 8

26. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка

 

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 1

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 2

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 3

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 4

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 5

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 6

29. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Партија 7

30. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка