Потпредседник Ђоковић o социјалном и економском јачању локалног становништва села Велебит: У сарадњи са локалним самоуправама улагати у препознате туристичке потенцијале Војводине

село Велебит, Општина Кањижа

Кањижа/Велебит, 29. март 2017. – Како би се најефикасније сагледали туристички и здравствени аспекти и потенцијали насеља Велебит и околине, које припада Општини Кањижа, те изнашле могућности за реализацију пројеката који ће успоставити социјално и економско јачање локалног становништва, потпредседник Покрајинске владе и ресорни секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, са делегацијом из Секретаријата, посетио је ово мало место које већ деценијама негује традицију својих предака, који су били добровољци и учесници Првог светског рата, дошавши на територију данашњег села Велебит двадесетих година прошлога века.

Приликом сусрета у МЗ ,,Велебит“, потпредседник Ђоковић је упознат са идејама и пројектима предвиђеним за ово место, како би се унапредила туристичка инфратсруктура и подигла свест јавности о њиховој богатој понуди.

Учесници сусрета су били в.д. директор Регионалне привредне коморе Суботица, Слободан Војиновић, уз чију је свесрдну подршку уприличен сусрет са представницима Велебита, мр Небојша Шево из РПК Суботица, потом председница МЗ ,,Велебит“, Милица Маљковић, Радмила Марјанов Пањевић из УГ ,,Ћемер“, представници Општине Кањижа, земљорадничке задруге Велебит и успешни привредници.

,,Потребно је мотивисати локалну самоуправу да изради квалитетне пројекте, припреми пројектно-техничку документацију, реши имовинско-правне односе, а потом и аплицира у Секретаријату за средства који ће сачинити своју процену са аспекта развијености локалне самоуправе, потенцијала за даље запошљавање, употпуњавање инфраструктуре и генерисање новог прихода, што би могло подићи квалитет живота локалне заједнице“, рекао је Ђоковић и додао да је сам пројекат први корак, аплицирање у Секретаријату други, а сам Секретаријат би могао бити и посредник приликом аплицирања локалне самоуправе за средства у Републици или иностраним фондовима.

На питање има ли довољно средстава намењених развоју туризма у Покрајини, потпредседник Ђоковић наводи да се концентрисаним, стратешки опредељеним анализама и усмеравањем средстава ка потенцијалима који имају снагу за даљи развој може постићи максималан ефекат са постојећим средствима.

,,Радимо на томе да препознамо прави потенцијал у Војводини, који изискује и опсежан рад на терену уз мапирање, своје анализе усклађујемо са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и њеним стратешким правцима, те сматрам да ће у текућој и наредној години бити постигнути видљиви резултати у туризму“, рекао је Ђоковић.

Етно кућа ,,Ћемер” у Велебиту

Поред истицања важних улога села Велебит као климатско-здравственог подручја, говорило се и о адаптацији постојећих објеката, као и о саобраћајном повезивању села са Акумулационим језером ,,Велебит“, унапређењу постојеће и изградњи нове бициклистичке инфраструктуре, као и унапређење постојеће цикло руте ,,Панонска осмица“, развоју наутичког туризма и тамошњег ловишта и рибњака.

Предности и потенцијал Велебита леже управо у квалитетним микроклиматским условима, услед одсустав загађивача, географског положаја који успоставља стално струјање ваздуха, велике водене површине, те сама позиција села, између бања Кањижа и Палић. Адаптацијом постојећег руралног објекта, представници <велебита ће бити у могућности да организују стручне посете академске заједнице, а у циљу израде развојних пројеката и аплицирања у ИПА фондовима.

Учесници сусрета су овом приликом обишли Завичајну кућу ,,Ћемер“, Акумулационо језеро ,,Велебит“, Капетански рит и Палићко језеро.

Акумулационо језеро ,,Велебит”