Potpredsednik Đoković o socijalnom i ekonomskom jačanju lokalnog stanovništva sela Velebit: U saradnji sa lokalnim samoupravama ulagati u prepoznate turističke potencijale Vojvodine

selo Velebit, Opština Kanjiža

Kanjiža/Velebit, 29. mart 2017. – Kako bi se najefikasnije sagledali turistički i zdravstveni aspekti i potencijali naselja Velebit i okoline, koje pripada Opštini Kanjiža, te iznašle mogućnosti za realizaciju projekata koji će uspostaviti socijalno i ekonomsko jačanje lokalnog stanovništva, potpredsednik Pokrajinske vlade i resorni sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, sa delegacijom iz Sekretarijata, posetio je ovo malo mesto koje već decenijama neguje tradiciju svojih predaka, koji su bili dobrovoljci i učesnici Prvog svetskog rata, došavši na teritoriju današnjeg sela Velebit dvadesetih godina prošloga veka.

Prilikom susreta u MZ ,,Velebit“, potpredsednik Đoković je upoznat sa idejama i projektima predviđenim za ovo mesto, kako bi se unapredila turistička infratsruktura i podigla svest javnosti o njihovoj bogatoj ponudi.

Učesnici susreta su bili v.d. direktor Regionalne privredne komore Subotica, Slobodan Vojinović, uz čiju je svesrdnu podršku upriličen susret sa predstavnicima Velebita, mr Nebojša Ševo iz RPK Subotica, potom predsednica MZ ,,Velebit“, Milica Maljković, Radmila Marjanov Panjević iz UG ,,Ćemer“, predstavnici Opštine Kanjiža, zemljoradničke zadruge Velebit i uspešni privrednici.

,,Potrebno je motivisati lokalnu samoupravu da izradi kvalitetne projekte, pripremi projektno-tehničku dokumentaciju, reši imovinsko-pravne odnose, a potom i aplicira u Sekretarijatu za sredstva koji će sačiniti svoju procenu sa aspekta razvijenosti lokalne samouprave, potencijala za dalje zapošljavanje, upotpunjavanje infrastrukture i generisanje novog prihoda, što bi moglo podići kvalitet života lokalne zajednice“, rekao je Đoković i dodao da je sam projekat prvi korak, apliciranje u Sekretarijatu drugi, a sam Sekretarijat bi mogao biti i posrednik prilikom apliciranja lokalne samouprave za sredstva u Republici ili inostranim fondovima.

Na pitanje ima li dovoljno sredstava namenjenih razvoju turizma u Pokrajini, potpredsednik Đoković navodi da se koncentrisanim, strateški opredeljenim analizama i usmeravanjem sredstava ka potencijalima koji imaju snagu za dalji razvoj može postići maksimalan efekat sa postojećim sredstvima.

,,Radimo na tome da prepoznamo pravi potencijal u Vojvodini, koji iziskuje i opsežan rad na terenu uz mapiranje, svoje analize usklađujemo sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i njenim strateškim pravcima, te smatram da će u tekućoj i narednoj godini biti postignuti vidljivi rezultati u turizmu“, rekao je Đoković.

Еtno kuća ,,Ćemer” u Velebitu

Pored isticanja važnih uloga sela Velebit kao klimatsko-zdravstvenog područja, govorilo se i o adaptaciji postojećih objekata, kao i o saobraćajnom povezivanju sela sa Akumulacionim jezerom ,,Velebit“, unapređenju postojeće i izgradnji nove biciklističke infrastrukture, kao i unapređenje postojeće ciklo rute ,,Panonska osmica“, razvoju nautičkog turizma i tamošnjeg lovišta i ribnjaka.

Prednosti i potencijal Velebita leže upravo u kvalitetnim mikroklimatskim uslovima, usled odsustav zagađivača, geografskog položaja koji uspostavlja stalno strujanje vazduha, velike vodene površine, te sama pozicija sela, između banja Kanjiža i Palić. Adaptacijom postojećeg ruralnog objekta, predstavnici <velebita će biti u mogućnosti da organizuju stručne posete akademske zajednice, a u cilju izrade razvojnih projekata i apliciranja u IPA fondovima.

Učesnici susreta su ovom prilikom obišli Zavičajnu kuću ,,Ćemer“, Akumulaciono jezero ,,Velebit“, Kapetanski rit i Palićko jezero.

Аkumulaciono jezero ,,Velebit”