Ivan Đoković gost na Fakultetu za sport i turizam TIMS: Dužnost je javnog sektora da se predstavi akademskoj zajednici

 

Novi Sad, 28. mart 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, gostovao je danas na Fakultetu za sport i turizam TIMS, Univerziteta ,,Educons“ u Novom sadu, u svojstvu predavača na temu strateških pravaca razvoja turizma u AP Vojvodini.

Potpredsednik Đoković je ovom prilikom razgovarao i sa predstavnicima Fakulteta za sport i turizam, tačnije sa prof. dr Dušanom Perićem, redovnim profesorom i dekanom Fakulteta, prof. dr Ratkom Ahmetovićem, redovnim profesorom i predsednikom Saveta, i docentom Srđanom Miloševićem.

Potpredsednik Đoković je u intervjuu za medije istakao da je njegovo današnje gostovanje na Fakultetu TIMS realizovano na inicijativu studenata koji su izrazili želju da budu upoznati sa konceptom i načinom razmišljanja u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, u kom smeru se u oblasti turizma kreće javna administracija, kako bi sopstvena teorijska znanja unapredili i konfigurisali na osnovu aktivnosti javnog sektora kroz praktične budžetske mere i podsticaje.

,,Ovo je prvi u nizu koraka saradnje turističke akademske zajednice i Sekretarijata, dok je već sledeći na Katedri za turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu Novosadskog univerziteta. Imamo obavezu i dužnost da predstavimo mladima šta bi trebalo da bude njihovo strateško razmišljanje, u smislu novog biznisa ili koncipiranja karijere u turizmu. Najveći potencijal u Vojvodini se ogleda upravo u školovanim ljudima, u akademskoj zajednici angažovanoj u turističkoj privredi. Pokrajinska vlada bi trebalo da svojim budžetskim merama efikasno alocira sredstva na način da podstakne industrijsku privredu i akademsku zajednicu kako bi se razvijao turizam u Pokrajini“, rekao je Đoković.

Pored predavanja o strateškim dokumentima na nivou Republike i Pokrajine, normativnom okviru i strateškim opredeljenjima, Đoković je studentima i predstavnicima turističke privrede obrazlagao modele podsticajnih programa Sekretarijata, kao i njihovu konceptualizaciju i realizaciju. U tom smislu on navodi da će Sekretarijat podržati svakog nosioca kvalitetnog poslovnog poduhvata u domenu turizma, koji će zadovoljavati sve kriterijume, ukoliko poseduje deo sredstava za njegovu realizaciju, kao i ako dolazi iz onih lokalnih samouprava koje su strateški opredeljene od strane Republike Srbije za razvoj turizma. Podsticaji će biti usmereni ka izgradnji turističke infrastrukture, formiranja turističkog biznisa i proizvoda, a predviđeni su i novi podsticaji Sekretarijata i u oblasti zapošljavanja.

Po okončanju predavanja, te diskusije sa doktorantima i studentima TIMS-a, doneti su zajednički zaključci kao i dojam da je AP Vojvodina, kao relativno nova turistička destinacija u Jugoistočnoj Evropi, sa pravom se u budućnosti može očekivati veće interesovanje i povećanu tražnju turista iz razvijenih zemalja kako Evrope, tako i sveta. Po rečima docenta Srđana Miloševića, koji je bio i moderator predavanja, shodno navedenim tendencijama, potrebno je ravnomerno i odgovorno ulagati u strateške aktivnosti koje su usmerene prevashodno na očuvanje resursa kojima Vojvodina raspolaže, uz istovremeni razvoj autentičnih i održivih turističkih proizvoda.

U zaključcima predavanja se navodi neophodnost ravnomernog i raznovrsnog unapređenja turističkog smeštaja, kao i ulaganje u saobraćajnu i uslužnu infrastrukturu. Suština kvalitetnog turizma i turističke delatnosti ne ogleda se samo u prirodnim lepotama i bogatstvu ponude, već i u ljudskim resursima i načinu postupanja prema gostu.