Потпредседник Иван Ђоковић на међународној конференцији: Потврдићемо у пракси кроз званичну статистику да је Војводина ИТ регија

 

Нови Сад, 26. април 2017. – На данашњој међународној конференцији, одржаној у Новом Саду под називом ,,Процена потреба за вештинама ИКТ сектора: мапирање и кључни налази“, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је значај улоге иновативног друштва и информационо-комуникационих технологија, те њихову све заступљенију улогу у привреди.

Конференција је реализована уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајинске владе, Агенције Европске уније – ЕТФ (The European Training Foundation) и Кластера информационо-комуникационих технологија Војводине. Радионице у њеном склопу имају за циљ да резултатима спроведених анализа и анкета сагледају потребе на ИКТ тржишту, тражњу овог сектора за квалификованим људским ресурсима, изврше процену постојећих и неопходних вештина и обука запослених ИТ стручњака, те креирају ефикасан модел спајања понуде и тражње.

Говорећи о потребама привреде, економије и индустрије, потпредседник Ђоковић се осврнуо на чињеницу да данашња конференција јесте показатељ да АП Војводина није само традиционално пољопривредна регија, већ да сектор информационо-комуникационих технологија предњачи, посебно у Новом Саду, а захваљујући доброј академској основи и мотивисаности младих који су спремни да своја знања примене у пракси.

,,Знања представника ИКТ сектора нису само примењена у пракси, већ се они труде да стичу нова, у току академског усавршавања, као и додатне вештине о новим процесима и усавршавају сопствену интелектуалну основу за ово занимање. У привредном и другом смислу, АП Војводину на кратак рок свакако може да унапреди нова економија знања, заснована на информационо-комуникационим технологијама. За собом она повлачи и друге привредне гране и употпуњује капацитете привреде и њених грана. Стратегија Покрајинске владе и ресорних секретаријата јесте усмерена ка имплементацији стратегија за увођење ,,паметних“ локалних самоуправа, како би локални живот био заснован на коришћењу информационих технологија, при чему је потребно уложити знатна средства, едуковати становништво и подићи капитал људског ресурса“, истакао је Ђоковић.

Он је додао да је неопходно регионално повезивање у овом домену, са онима који су већ стекли формална искуства и спремни су да подрже пројекте у нашој земљи, препознајући у томе квалитет неопходан и њима самима. ,,Подизање квалитета живота, привређивања, превазилажење граница и даље повезивање са земљама у окружењу јесте заједнички императив. Покрајинска влада помно прати развој ИКТ сектора и спремна је да саслуша повратне информације људи из овог ресора, како би се у стратешка документа, али и у конкурсе којима располажемо, уврстили модели намењени превазилажењу проблема у овом сектору и како би обезбедили ИТ квалитет за Покрајину“.

Репрезентативни узорак поменутих анализа обухвата 40 компанија које послују на територији АП Војводине, од којих преко 60 одсто чине микро и мале компаније, 65 одсто су компаније које развијају сопствене производе, 55 одсто је аутсорсинг и подуговарање, док значајан број компанија комбинује ова два вида пословања.

ИКТ стручњаци су незамењив људски ресурс, а посебно се издвајају профили попут дивелопера који раде на развоју софтвера, стручњаци за дигиталне медије, ИКТ консултанти, пројектни менаџери, систем администратори и тест стручњаци. Како би у потпуности одговорили задацима у свом радном окружењу, анализе су показале да им недостају професионална, односно техничка знања, као и задовољавајући ниво комуникације на страним, превасходно на енглеском језику, и задовољавајућа стручна знања према опису посла.