Sastanak mešovite radne grupe Srbije i Mađarske: Neophodno je kreirati kvalitetan turistički proizvod

 

Novi Sad, 25. april 2017. – Sastanak mešovite radne grupe Republike Srbije i Mađarske u cilju unapređenja turističke ponude i kreiranja zajedničkog turističkog proizvoda održan je u prostorijama Skupštine AP Vojvodine. Sastanku su prisustvovali članovi radnih grupa, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Privredne komore Srbije, turističkih organizacija Srbije i Mađarske, te nacionalnih asocijacija turističkih organizacija Mađarske i Srbije (YUTA).

Kao relevantni činioci u oblasti turizma, konstruktivnom toku sastanka su svojim aktivnim učešćem doprineli i predstavnici privatnog sektora u oblasti turizma, tačnije predstavnici turističkih agencija iz dveju zemalja.

Cilj sastanka jeste diskusija o mogućnostima unapređenja saradnje Srbije i Mađarske u pogledu kreiranja adekvatne turističke ponude i turističkog proizvoda namenjenog prevashodno turistima iz NR Kine, potom pojedinosti koje se tiču nautike, kao i o receptivnom i destinacijskom turizmu i saradnji u domenu velnes i spa turizma.

Savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Aleksandar N. Denda, upoznao je učesnike sa osnovnim principima i strateškim dokumentima poput Strategije razvoja turizma Republike Srbije 2016-2052, čiji je fokus na turističkom proizvodu, što predstavlja zaključak proizašao iz analiza savremenih trendova na svetskom turističkom tržištu. ,,Na turističkom tržištu dolazi do promene u motivima dolazaka turista, motivima koji ih usmeravaju ka turističkim proizvodima, više nego ka destinacijama. Srbija nema regionalni, administrativni budžetski kapacitet, što predstavlja problem prilikom upravljanja sistemom. Stoga je teritorija podeljena na 18 turističkih područja. U AP Vojvodini postoje 4 takva područja, od kojih su tri vezana za reku Dunav. Cilj jeste podizanje kapaciteta ovih područja i da omogućimo da njima upravljaju destinacijske menadžment organizacije“, rekao je Denda.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, izrazio je zadovoljstvo što se četvrta po redu sednica mešovite radne grupe održava upravo na teritoriji AP Vojvodine, pri čemu se u aktivan rad ovog međunarodnog radnog tela uključuje i Pokrajinska vlada.

,,Vojvodina je najveća i najkonkretnija spona između Republike Srbije i Mađarske i značajan deo turističkih resursa koji se može uključiti u ovaj koncept se nalazi na teritoriji Pokrajine. Zainteresovani smo da pratimo rad ove grupe i doprinesemo realizaciji svih zaključaka ostvarenih na terenu, te da učestvujemo u formiranju zajedničkog turističkog proizvoda i unapredimo saradnju prevashodno u oblasti turizma“, rekao je Đoković.

Potpredsednik Đoković je ovom prilikom predstavio zaključke sa nedavno održanog zajedničkog sastanka sa predstavnicima Srbije Mađarske i Slovačke, posvećenog nautičkom turizmu, istakavši da postoji volja i spremnost na svim nivoima – republičkom, pokrajinskom i lokalnim nivoima vlasti, da se nastavi saradnja i podrži dalji razvoj nautičkog turizma na postojećim osnovama. Neophodno je iznaći kvalitetan model udruživanja svih zainteresovanih strana na trilateralnom operativnom nivou, te da je u saradnju potrebno uključiti Rumuniju i Austriju, koje su deo velikog turističkog proizvoda, kao i sve druge suverenitete za koje se smatra da su neodvojivi deo zajedničkog turističkog klastera.

Po njegovim rečima, turističke organizacije, privredne komore i agencije bi trebalo da daju smernice administraciji na svim nivoima o tome kako bi trebalo da izgleda zajednički turistički proizvod. Konstatovano je da je Agencija za luke Republike Srbije spremna da podrži predmente projekte i omogući inostranim kompanijama da prilagode i uspostave svoj proizvod u Srbiji.

Posebna pažnja je ukazana pitanju ulaska putničkih brodova u našu zemlju, pri čemu je donet zaključak da bi administrativne procedure trebalo svesti na manju meru, kako se putnici turisti ne bi ometali, a u svetlu povezivanja tri države, i odavanja utiska celishodnog regionalnog povezivanja.