Мирослав Васин о привредним кретањима и одрживом развоју на отварању 4. Дунавског бизнис форума

Нови Сад, 7. октобар 2015.Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, учествовао је на отварању овогодишњег Дунавског бизнис форума, у Ректорату Универзитета у Новом Саду. Учесницима се на отварању обратио и проф. др Радован Пејановић. Дунавски бизнис форум се ове године одржава од 7. до 9. октобра 2015. године, на више локација, тачније у Ректорату УНС и у великој сали Скупштине АП Војводине, у организацији Универзитета у Новом Саду, Центра за пословну стандардизацију и сертификацију БСЦ и компаније Медиа Инвент, под покровитељством Покрајинске владе.

Кључне теме којима ће се учесници бавити на овогодишњем Форуму су идеја и реализација Дунавске стратегије, дипломатија у служби привредног повезивања и развоја Дунавског региона, конкурентност и одрживи развој, предузетништво, значај и утицај медија, аграрни сектор Дунавског региона и друго.

О улози, месту и значају Дунавског бизнис форума за економију и привреду, као и о изазовима са којима се срећу земље Дунавског региона говорио је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Мирослав Васин, на првом дану Форума, пред представницима Универзитета у Новом Саду, републичким и покрајинским органима, привредним коморама, представницима јавног и приватног сектора, у Амфитеатру Ректората УНС.

,,Нови Сад је домаћин једне од најзначајнијих конференција посвећеној економији и привреди, не само у Војводини, у Србији, већ и у читавом региону. Учесници конференције ће сагледати ситуацију у региону, упоредити конкурентност Војводине и Србије у односу на развијеније земље, чијем стандарду тежимо. Најеминентнији представници 10 европских земаља, тачније преко 500 учесника, биће у прилици да размене драгоцена искуства из области конкурентности, планирају одрживи развој региона и посвете се најважнијим привредним темама попут предузетништва, улоге дипломатије, младих и медија у привредним токовима“, рекао је Васин.

Дунавска стратегија дефинише 4 циља, односно стуба, који су кључни за спровођење активности на територији целог региона Дунава. Активности се, пре свега, односе на саобраћај, енергетику, културу и туризам, потом на заштиту животне средине, као и на развој информатичког друштва, иновације, образовање и конкурентност у оквиру приватног сектора. Основна идеја јесте стварање безбедног региона, са добрим управљачким мехнизмима, који има предиспозиције да постане просперитетан, одржив и атрактиван за живот његових становника, али и за долазак туриста.

Мирослав Васин је истакао да ће учесници радних панела бити упознати са потенцијалима Војводине, као најразвијенијег региона у оквиру Републике Србије, по свим економским показатељима. ,,Значај конференције се огледа у чињеници да су учесници еминентни стручњаци из релевантних области, попут стручњака из области економије, амбасадора више европских земаља, представници универзитета из Београда и Новог Сада. Нови Сад три дана у години, колико траје Дунавски бизнис форум, постаје центар привреде Дунавског региона.“