4. novembar 2018. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018. godinu

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu (”Službeni list APV”, broj: 57/2017, 17/2018- rebalans i 29/2018 – rebalans) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (”Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA

 

ТЕHNIČKI USLOVI

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ KONKURS