4. новембар 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018. годину

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (”Службени лист АПВ”, број: 57/2017, 17/2018- ребаланс и 29/2018 – ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (”Службени лист АПВ”, брoј: 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) Пoкрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ КОНКУРС