4. април 2019. – Јавна набавка – услуга – Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање туристичких атракција, одредишта и објеката од туристичког значаја ЈН ОП 1.2.4./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

4. април 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 6. мај 2019. године до 10.00 часова.

4. април 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

24. мај 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ