5. април 2019. – Јавна набавка – услуга – Израда инвентара туристичких дестинација и пројекта саобраћајне сигнализације за означавање туристичких атракција, одредишта и објеката туристичког значаја на подручју СРП „Горње Подунавље“ ЈН ОП 1.2.5./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

5. април 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 7. мај 2019. године до 10.00 часова.

5. април 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

24. мај 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ