22. јануар 2020. – Јавни позив за избор коизлагача за заједнички наступ на 11. Међународном сајму вина, од 20. до 23. фебруара 2020. у склопу 42. Међународног сајма туризма у Београду

Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОИЗЛАГАЧА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 11. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ ОД 20.-23.02.2020. ГОДИНЕ. У СКЛОПУ 42. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће на свом штанду, на сајму у Београду, представити винске потенцијале Аутономне покрајине Војводине. Право наступа на обједињеном штанду Cекретаријата имају:

1.    Удружења винара из АП Војводине која у свом саставу имају најмање 30. чланица -винарија  уписаних у вински регистар.
2.    Произвођачи традиционалних – прехрамбених   производа

Коизлагачима ће на штанду бити обезбеђено заједничко представљање  и  излагачко место. Коизлагачи самостално организују и сносе трошкове пута и промотивног материјала.

Пријава на Јавни позив подноси се на обрасцу, који се може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs доставља у затвореној коверти на адресу:
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком на лицу коверте: „пријава на Јавни позив „САЈАМ ВИНА БЕОГРАД 2020”.

Попуњене, потписане и оверене  пријаве са прилозима  послати поштом или доставити лично у Секретаријат.

Испуњеност услова и избор коизлагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму. Одлуку о избору доноси Покрајински секретар за привреду и туризам.

Контакт телефон за информације 021/456-881.

Јавни позив је отворен до 31. jануара 2020. године.

ТЕКСТ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ