22. januar 2020. – Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 11. Međunarodnom sajmu vina, od 20. do 23. februara 2020. u sklopu 42. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam upućuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR KOIZLAGAČA ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NA 11. MEĐUNARODNOM SAJMU VINA, KOJI ĆE SE ODRŽATI U PERIODU OD 20.-23.02.2020. GODINE. U SKLOPU 42. MEĐUNARODNOG SAJMA TURIZMA U BEOGRADU.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na svom štandu, na sajmu u Beogradu, predstaviti vinske potencijale Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na objedinjenom štandu Cekretarijata imaju:

1.    Udruženja vinara iz AP Vojvodine koja u svom sastavu imaju najmanje 30. članica -vinarija  upisanih u vinski registar.
2.    Proizvođači tradicionalnih – prehrambenih   proizvoda

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje  i  izlagačko mesto. Koizlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: „prijava na Javni poziv „SAJAM VINA BEOGRAD 2020”.

Popunjene, potpisane i overene  prijave sa prilozima  poslati poštom ili dostaviti lično u Sekretarijat.

Ispunjenost uslova i izbor koizlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu. Odluku o izboru donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Kontakt telefon za informacije 021/456-881.

Javni poziv je otvoren do 31. januara 2020. godine.

ТEKST KONKURSA

ОBRAZAC PRIJAVE