12. april 2019. – Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini

Na osnovu člana 43. i 51. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu, u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za  2019. godinu i Pravilnikom o dodeli subvencija zapošljavanje nezaposlenih lica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj 15/19), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 12.04.2019. godine raspisuje

JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

IZJAVA DE MINIMIS

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM