12. април 2019. – Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. године, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2019. годину и Правилника о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 12.04.2019. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП  ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ИЗЈАВА DE MINIMIS

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ