Saopštenje Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Novi Sad, 1. oktobar 2015. – Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Republici Srbiji, na dan 30.09.2015. godine, na evidenciji se nalazi 737.882 nezaposlenih lica. Od tog broja Ap Vojvodina učestvuje sa 24,39%  lica, odnosno 179.262 nezaposlenih.

 

U odnosu na 30.09.2014. godine, u Republici Srbiji smanjen je broj nezaposlenih za 11.265 lica, od toga za 9.541 lica u APV, dok u ostalom delu Republike za 1.724 lica.

Ovi podaci  su pokazatelj da Pokrajinska vlada, svojim aktivnim merama zapošljavanja, odlučujuće doprinosi smanjenju nezaposlenosti u Republici Srbiji, odnosno 84,69% u ukupnom smanjenju  nezaposlenosti.