До 20 милиона динара на седам година без камате и трошкова за туризам

Нови Сад, 25. мај 2018. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, и директор Развојног фонда АП Војводине, Горан Савић, потписали су Споразум којим се утврђују међусобна права и обавезе у оквиру дугорочних кредита намењених развоју туризма у Војводини.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам на овај начин учествује у субвенционисању трошкова накнаде за обраду кредитног захтева и камате кредита за  кориснике средстава конкурса који расписује Фонд. Ово се односи на дугорочне кредите за развој и унапређење области туризма повећањем нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, те подизања конкурентности и повећања запослености у овом сектору.

Конкурсом Фонда су дефинисани посебни циљеви који се односе на развој туристичке делатности географског подручја Војводине, односно развој свих видова руралног и сеоског туризма. Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у туризму и угоститељству, тачније за изградњу, адаптацију и опремање туристичких, рекреативних и рехабилитационих објеката, обнављање традиционалних сеоских домаћинстава, плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених туристима. Поред тога, средства се додељују и за дизајн и производњу сувенира намењених туризму.

Микро, мала и средња предузећа могу конкурисати за средства до 20 милиона динара, док носиоци породичног пољопривредног газдинства, регистровани за обављање делатности у области туризма са седиштем у Војводини, конкуришу за максималних 10 милиона динара, обрачунатих без ПДВ-а. Минималан износ кредита је 300.000 динара. Рок враћања кредита је седам година, уз грејс период од 24 месеца.

Секретаријат ће корисницима кредита субвенционисати трошкове накнаде за обраду кредитног захтева, доспелу и уплаћену камату у 2018. години.

С друге стране, административни капацитети Фонда формално-правно ће спроводити конкурс, вршити надзор и наменску контролу утрошка кредитних средстава у периоду до исплате кредита, а сама средства ће се одобравати под условима наведеним у конкурсу.