Do 20 miliona dinara na sedam godina bez kamate i troškova za turizam

Novi Sad, 25. maj 2018. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, i direktor Razvojnog fonda AP Vojvodine, Goran Savić, potpisali su Sporazum kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze u okviru dugoročnih kredita namenjenih razvoju turizma u Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na ovaj način učestvuje u subvencionisanju troškova naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate kredita za  korisnike sredstava konkursa koji raspisuje Fond. Ovo se odnosi na dugoročne kredite za razvoj i unapređenje oblasti turizma povećanjem nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, te podizanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti u ovom sektoru.

Konkursom Fonda su definisani posebni ciljevi koji se odnose na razvoj turističke delatnosti geografskog područja Vojvodine, odnosno razvoj svih vidova ruralnog i seoskog turizma. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u turizmu i ugostiteljstvu, tačnije za izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih, rekreativnih i rehabilitacionih objekata, obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava, plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih turistima. Pored toga, sredstva se dodeljuju i za dizajn i proizvodnju suvenira namenjenih turizmu.

Mikro, mala i srednja preduzeća mogu konkurisati za sredstva do 20 miliona dinara, dok nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma sa sedištem u Vojvodini, konkurišu za maksimalnih 10 miliona dinara, obračunatih bez PDV-a. Minimalan iznos kredita je 300.000 dinara. Rok vraćanja kredita je sedam godina, uz grejs period od 24 meseca.

Sekretarijat će korisnicima kredita subvencionisati troškove naknade za obradu kreditnog zahteva, dospelu i uplaćenu kamatu u 2018. godini.

S druge strane, administrativni kapaciteti Fonda formalno-pravno će sprovoditi konkurs, vršiti nadzor i namensku kontrolu utroška kreditnih sredstava u periodu do isplate kredita, a sama sredstva će se odobravati pod uslovima navedenim u konkursu.