Ivanišević: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će podržati organizaciju Turističkog samita Vojvodine kao značajnog događaja namenjenog turističkim delatnostima

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Udruženje ,,Centar za edukativni razvoj“ iz Novog Sada, sklopili su danas Protokol o saradnji u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti na podizanju svesti o kongresnom i konferencijskom turizmu i važnosti osnaživanja i povezivanja akademske…